Nuoria jo 70 vuotta

Lapset esiin!

lapsetesiin

Lapset esiin –kyselyllämme tahdoimme tehdä näkyväksi lapsiperheiden kokemuksen kotiseurakunnastaan. Halusimme kuulla toiminnan sisällöstä – sekä erityisesti lapsille suunnatusta toiminnasta että lasten kohtaamisesta ja osallisuudesta seurakunnan muussa toiminnassa. Olimme kiinnostuneita myös toimintaa tukevista rakenteista – sopivista tiloista, välineistä ja varusteista.

Kyselyyn saatiin 82 vastausta 31 vapaaseurakunnasta. Vastauksissa painottuvat jonkin verran Tampere ja Lahti, joista kummastakin osallistui kymmenkunta vastaajaa. Muista seurakunnista ympäri Suomen vastasi muutamia tai vain yksittäisiä henkilöitä.

Vastaajista 65% tuo lapsia seurakuntaan, näistä joka viides muitakin kuin omia lapsiaan. 15%:lla vastanneista ei ole itsellään alle 15-vuotiaita lapsia, mutta moni heistä on silti itse mukana lapsityössä. Kaiken kaikkiaan lähes 60% vastaajista on itse mukana seurakunnan lapsityössä joko vapaaehtoisena tai palkattuna. 20% lasten vanhemmista kertoo, että omat lapset käyvät seurakunnassa todella harvoin tai eivät lainkaan. Pääosin tämä johtuu on toiminnan puutteesta, ongelmalliseksi koetusta ilmapiiristä tai henkilökohtaisista syistä. 

 

 

Kokemus on tärkeä 

Seurakuntien ilmapiiri koetaan pääosin lapsiystävälliseksi. Tyytymättömiä (arvosana 0-2) on 13% vastaajista. 

Moni asia luo positiivista ilmapiiriä. ”Kaikille sukupolville annetaan tilaa”, ”palkattu lapsityöntekijä, perhejumalanpalvelukset, panostus tiloihin ja kalusteisiin”. Toisaalta myös parannettavaa löytyisi: ”Aikuisempi väestö ei kohtaa tai edes tervehdi lapsia/ nuoria”, ”lapsista tulee ääntä aina ja kun sopivia tiloja ei ole, vierailu ei ole kenellekkään miellyttävä”.

ilmapiiri

Pyhäkoulua kellarikomerossa? 

Kun puhutaan tiloista ja ulkoisista puitteista, antaa tyytymättömän arvosanan (1-2) jopa 23% vastaajista. Esimerkiksi portaat, keskeneräiset remontit, sekalaiset romut ja huono sisäilma huolettavat.

”Lasten tila on usein samalla myös koko seurakunnan "varastotila", johon kertyy liikaa turhaa tavaraa hankaloittamaan toimintaa”, kommentoi useampikin vastaaja.

Tila, josta vanhemmat voivat seurata tilaisuutta lasten leikkiessä, koetaan hyväksi ja sellaista myös toivotaan, mikäli sitä ei ole.

30 % vastaajista löytää seurakunnasta sopivan imetyspaikan. Puolet vastaajista on seurakunnista, joissa vaipanvaihtoon tai potalla käymiseen ei ole mahdollisuutta. 

”Lasten hoitotila on vain naisten wc tiloissa, miehenä sinne meneminen on aiheuttanut häpeä reaktioita.”

Toisaalta toiminta ei ole välttämättä vaadi kaikille omia tiloja. ”Ei tarvi olla omia. Voi olla monitoimitilat. Omat säilytyskaapit olisi hyvä olla”, ehdotetaan pienen seurakunnan ratkaisuksi.

tilatleihu

Lapsityö on koko seurakunnan juttu

Monipuolisen toiminnan ylläpitäminen vaatii paljon vapaaehtoisia, joiden mukaan saaminen on kuitenkin monesti vaikeaa. Pahimmassa tapauksessa toimintaa ei ole tai sitä on jouduttu karsimaan tekijöiden puutteen vuoksi.”Lasten pyhäkoulu on lopetettu vetäjien liian vähäisen määrän takia, joten hieno lasten alakerta hyvine varusteluineen jää lähes täysin käyttämättä”, harmittelee eräskin vastaaja.

Lapsityö painottuu paljon naisten vastuulle.

”Isojen lasten pyhäkoulussa on todella levotonta eivätkä omat lapseni halua sen vuoksi enää lähteä kirkkoon. – – Ehkä miesten läsnäolo voisi rauhoittaa? Usein vain naiset ovat pyhäkouluhommissa, mikä ei liene ole kovin innostavaa levottomille pojille.” 

Lasten annetaan olla esillä ja osallistua tekemiseen. Lauluesitykset, kolehdin keruu, juontaminen ja muu lasten osallistava toiminta kuuluvat 63%:n seurakuntaan. Esimerkkejä lasten tekemisestä annettiin runsaasti:

- Juontajan avustaja, ohjelmat, laulut, rukous, tervetulotoivotus, näytelmä tai sketsi.

- Tarjoilun hoitaminen, siitä kertominen tilaisuudessa. 

- Esim. leireistä kertominen..

- Laulaminen, värikkäiden huivien heilutus, toisinaan näytteleminen, lorun lukeminen

- Lapset osallistuvat paikan somistukseen 

- Perhekirkon toimintapisteissä tehtäviä 

- Apuopettajana pyhäkoulussa. 

- Lapset on saanu ylistyksen aikana tanssia ja ylistää. 

- Kolehdinkeruu 

- Poikani soitti lasten kirkolla

- Äänentoisto

Kuukausikirje sähköpostiin

Suurin osa vastaajista on pääosin tyytyväinen tiedotukseen, mutta parannettavaa löytyy tälläkin saralla. Toiveena on monikanavainen tiedotus, jossa hyödynnetään nettisivuja, somea ja sähköpostia, mutta ei unohdeta myöskään painettua viestintää. 

”Facebook-tiedotus plussaa. Silloin tiedotteet osuvat silmille, vaikka niitä ei erikseen ole etsimässä.” ”Tiedostusta voisi parantaa seurakunnan ulkopuolelle.” ”Ylipäänsäkään srk ei pidä yhteyttä. Koko pikkulapsiajan aikana yhteydenotot ovat olleet meiltä srk:lle päin.”

14% vastaajista ei tiedä, keneen seurakunnassa voisi ottaa yhteyttä lapsiin tai perheisiin liittyvissä kysymyksissä.

”Iloinen lapsi on paras palaute”

Ymmärrettävästi pienet ja suuret seurakunnat painivat hieman erilaisten ongelmien parissa. Toisaalla kaivataan säännöllistä pyhäkoulua ja edes jonkinlaista lastenhoitotilaa, toisaalla ongelmia koetaan lähinnä asioiden hienosäädössä. Myös seurakuntakulttuuri vaikuttaa toiveisiin. Yksi vastaaja ehdotti, että jumalanpalveluksissa voisi olla tarjolla lapsille kuulosuojaimia.

Kysyimme myös, minkälaista palautetta vastaajat ovat saaneet suoraan lapsilta. 

”Pyhäkouluun on kiva tulla” oli monen vastaus. Positiivista palautetta oli paljon. 

Pienten seurakuntien lapsilla voi kuitenkin olla yksinäistä: ”Siellä oli kivaa, mutta ketään muuta ei ollut.”

Loppukommenttina

Seurakuntalaisilla on paljon hyviä ideoita ja ajatuksia, joista osa on seurakunnissa toteutettukin.

Voisimme ottaa oppia toisiltamme enemmänkin. Laitetaan hyvät vinkit ja käytännöt rohkeasti kiertoon! Myös verkossa voi saada vertaistukea. Facebookissa on ryhmät ”Vapis-perheet” sekä ”Ideapankki Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyöhön” joihin voi käydä liittymässä.

Seurakunnassa kaivataan kavereita. Haluaisimme rohkaista myös vanhempia olemaan yhteydessä muihin uskoviin perheisiin ja tutustumaan seurakunnan seinien ulkopuolellakin ja kutsumaan mukaan lasten muitakin kavereita kerhoihin yms. 

Ilmapiiri nousi tärkeälle sijalle. Pienilläkin toimenpiteillä voidaan näyttää, että lapsiperheet ovat tervetulleita. Toki lisäksi pitää kiinnittää huomioita siihen miten lapsista puhutaan ja miten heitä kohdellaan.

Seurakunnissa, joissa ei ole varsinaista lapsityötä, voidaan aloittaa pienestä: kokouksen alussa voidaan huomioida lapset vaikka lauluilla tai lyhyellä ohjelmaosiolla. Kokoussalissa voi olla tarjolla lapsille piirustuspaperia, kirjoja, leluja, tehtäviä jne. Jos on olemassa erillinen leikkitila, niin on iso kädenojennus lapsiperheille, jos sinne saa äänentoiston ja/tai videokuvaa kokoussalista. Potat tai hoitotasot eivät maksa paljon.

Suurin osa ihmisistä tulee uskoon lapsena tai nuorena. Toivottavasti tämä tilastollinen tosiasia otetaan huomioon myös käytännön tasolla. Kaikki sukupolvet ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta jos seurakunnan omatkin lapset hukataan jo heti alkuvaiheessa, niin mitä seurakunnasta lopulta jää jäljelle? Kaikilla seurakunnilla ei ole mahdollisuutta palkata lapsityöntekijää, mutta seurakunnan muodostumiseen ja toimintaan jokainen voi vaikuttaa. Vuosien saatossa monet vanhemmat ovat toiminnan puuttuessa pistäneet lapsilleen itse pystyyn partioryhmän tai pyhäkoulun.

Pysähdy hetkeksi pohtimaan: mitä tapoja juuri sinun seurakuntasi tarvitsee lasten tavoittamiseksi? Missä itse voisit ja haluaisit olla mukana?'

- Laura Hiekkanen ja Marika Hakola 

Koti kuntoon

 

synttritVapaakirkon hallitus on haastanut seurakuntien vanhimmistot kutsumaan lapsityötä ja nuorisotyötä johtava tiimi/tiimit yhteiseen keskusteluun. Keskustelun teemana on:  Miten seurakuntana vaikutamme kannustavaan asenteeseen uutta sukupolvea kohtaan

Tarkoituksena on puhua rehellisesti seurakunnan nykytilasta, kartoittaa kehityskohteita sekä suunnitella käytännön toimenpiteitä, joilla kehitystä saadaan tapahtumaan.  

Lataa työskentelyohje.

Kerro meille seurakuntasi tuloksista TÄÄLLÄ!

Merkityksellinen Suomessa -kampanja

Torikuva hopeNyt on aika rikkoa raja-aitoja!

SVN on päättänyt ottaa vastaan Opetus- ja kulttuuriministeriön haasteen osallistua rakentamaan rasismista ja vihapuheesta vapaata Suomea järjestämällä ”Merkityksellinen Suomessa” -kampanjan. Kampanjan ideana on haastaa seurakuntia ja muita yhteisöjä ympäri Suomea ylittämään kulttuurien raja-aitoja rakentamalla yhteyttä eri tempauksien avulla. Jokaisella yksilöllä riippumatta kulttuuritaustastaan on oikeus kokea olevansa merkityksellinen Suomessa.

Lue lisääMerkityksellinen Suomessa -kampanja

Nuoria jo 70 vuotta -kiertue

vapislogo70 small

synttrit

Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyöjärjestön täyttäessä 70 vuotta, haluamme vierailla 70 seurakunnassa. Vierailijoina toimivat Vapaakirkon hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, SVN:n toimihenkilöt, sekä iso joukko muita. Vierailijoina toimivat aikuinen yhdessä jonkun nuoren kanssa. Vierailut toteutetaan syys-lokakuun aikana vuonna 2017.

Vierailun tarkoituksena on pitää esillä näkyä uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta sekä nuorten äänen kuulemisesta seurakunnassa. Vierailijoita voi toki pyytää myös saarnaamaan jumalanpalveluksessa.

SVN koordinoi vierailuja ja tuottaa niihin tarvittavan materiaalin. Toivomme, että seurakunnat avaavat ovensa juhlavuoden vierailuille. Seurakuntiin ollaan yhteydessä tarkemmin kevään 2017 aikana.