Vihjeitä hyödyllisistä versotiedoista yms. (päiv. 21.4.2014))

VERSOKÄSIKIRJA

VERSOKÄSIKIRJA (pdf)
   Materaalin käyttö
   Saatteeksi (Hannu Vuorinen)
   Johdanto
1 Lapsi- ja nuorisotyön lähtökohdat
2 Mitä partio on?
3 Mitä Versopartio on?
4 Versopartio vapaaseurakunnassa .
Liite 1   Lippukunnan mallisäännöt (luonnos, työn alla) (pdf, doc)
Liite 2   Yhteistyösopimus (pdf, doc)
Liite 3   Partiotoimikunnan (PTK) tehtävät (pdf)
Liite 4   Kantokillan säännöt (pdf)
Liite 5   Tavoite 2013
Liite 6   Malli jäseneksiliittymislomakkeesta (pdf - tulostettava, doc - voi kirjoittaa, kun tallentaa ensin)
Liite 7   Versojen eettiset ohjeet (pdf)
 
TIETOPAKETTI KOTIVÄELLE -POHJA (pdf, doc)
- kooste asioista, joista olisi hyvä viestiä partiolaisen kotiin
- doc-muotoista dokumenttia voi muokata, kun on tallentanut sen omalle koneelle
 
 
LIPPUKUNNAN TOIMINTAKAUDEN SUUNNITTELUSTA
Yleisiä ajatuksia toimintakauden sisällöstä (linkki) (tulossa)
.
PARTIOJUMALANPALVELUKSISTA
PYHÄN YRJÖN TARINA
 
 
 
PARTIOON SOPIVIA LEIKKEJÄ
 
 
 
LAUMAILLAN RAKENTEITA
.
SUDENPENTUJEN TERVETULOA-VAIHEEN VINKKEJÄ
Ekan syksyn täydellinen suunnitelma --> katso resurssipankista!
.
PÄIVÄRETKIVIHJEITÄ
.
YÖRETKIVIHJEITÄ
.
.

TIIVISTELMÄ SUDENPENTUOHJELMASTA

2.2 Johtajakansion sudenpentusanasto (linkki)

2.3 Sudenpentuikäinen lapsi (linkki)

2.4 Sudenpennun kasvatustavoitteet (linkki)

2.5 Partiomenetelmä sudenpennuilla (linkki)

2.6 Sudenpennun lupaus (linkki)

2.7 Symboliikka sudenpennuilla (linkki)

2.8 Sudenpenturyhmä, sen toimijat ja sen johtaminen (linkki)

2.9 Aikuisen rooli sudenpentuikäkaudessa (linkki)

2.10 Ohjelman rakenne (linkki)

2.11 Sudenpentuohjelman toteuttaminen (linkki)

2.12. Sudenpentujen aktiviteetit (linkki)

 

Vanhaan sudenpentuohjelmaan verrattuna kaikki sudenpennun toiminta on muuttunut ns. jäljiksi, josta saa vasempaan hihaan suorakulmion muotoisen pikkumerkin, kun jäljen kaikki tehtävät eli askeleet on suoritettu riittävän laajasti. Enää siis ei kerätä suoritustaulukosta suorituksia riveiltä A:sta F:ään, jotta saadaan vuoden varrelle Pikku Hukkaan, Hukkaan tai Suteen ohjelmaa. Samoin sudenpentujen erilliset taitomerkit jäävät pois, koska jäljet ovat kuin pieniä taitomerkkejä.

Materiaali on tehty SP:n sivuille ja valmisteluun on nyt paneuduttu. Kunkin askeleen ohje on varsin yksityiskohtainen, jossa mainitaan myös mitä materiaalia tarvitaan ko. tehtävän tekemiseen.

Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Jälkiä eli aktiviteettikokonaisuuksia on yhteensä 35. Jokaisessa jäljessä on tarjolla 8-12 askelta eli aktiviteettia. Jäljet on jaettu pakollisiin (P) ja valinnaisiin (V) askeliin. Jäljessä tehdään pakolliset askeleet sekä valinnaisista askeleista vähintään 2. Sudenpennut valitsevat valinnaiset askeleet yhdessä lauman johtajan, akelan, kanssa.

Jäljet on sijoitettu neljään kasvatustavoitteiden mukaiseen osioon:

 1. Suhde itseen ………………..… 14 jälkeä

 2. Suhde toiseen ………………… 6 jälkeä

 3. Suhde yhteiskuntaan …………. 4 jälkeä

 4. Suhde luontoon ………………. 10 jälkeä

Kustakin osiosta tulee tehdä vähintään yksi jälki toimintavuoden aikana. Sudenpennut valitsevat tehtävät jäljet akelan opastuksella. Toimintavuoden aikana tehdään 6-10 jälkeä. Kolmivuotisen sudenpentuohjelman aikana jälkiä tehdään yhteensä noin 24 (eli 13 tai enemmän ...)

Jälkiä voi tehdä yhden kerrallaan tai valita useamman tehtäväksi samanaikaisesti. Jokaisesta tehdystä jäljestä sudenpentu saa kankaisen jälki-merkin partiopaitansa oikeaan hihaan. Jälki-merkit kannattaa jakaa heti, kun jälki on saatu valmiiksi - näin sudenpennut saavat odotetun palkinnon tehdystä työstä samantien!

Sudenpentuohjelma alkaa Tervetuloa-jäljellä, jonka kaikki 12 askelta ovat pakollisia. Sudenpentuajan lopuksi puolestaan tehdään Siirtymä-jälki, joka sisältää 6 askelta. Siirtymässä tehdään kaikki askeleet, mikäli se on mahdollista ja tulevan seikkailijajoukkueen sampo on jo tiedossa. Sudenpentuajan päättymisen merkkinä sudenpentu saa hopeisen pennunkäpälän, jota kannetaan partiopaidassa aina partiopolun lop puun saakka

Tervetuloa-merkki

Pakollinen Tervetuloa-jälki (12 pakollista askelta, kuva yllä)

 1. Tiedän johtajieni nimet ja yhteystiedot.

 2. Keksimme yhdessä laumallemme nimen ja opin muiden laumalaisteni nimet.

 3. Tunnistan lippukuntani huivimerkin ja huivin.

 4. Teemme laumani kanssa yhteisen tunnuksen.

 5. Teen itselleni lauman tunnuksen tai maskotin

 6. Osaan kulkea turvallisesti kololle.

 7. Keksimme laumalle kokouksen alku- ja loppumenot.

 8. Tutustun lippukuntaani

 9. Osaan sudenpentujen lupauksen, tunnuksen sekä tervehdyksen ja valmistaudun lupauksenantoon.

 10. Laadimme yhdessä laumallemme säännöt.

 11. Osaan merimiessolmun ja käytän sitä partiohuivissani.

 12. Tutustun sudenpennun partioasuun.

 

Jäljen suorittamisesta sudenpentu saa nelikulmaisen pienen kangasmerkin. Tervetuloa-merkki on muita merkkejä korkeampi.

Esim. Askartelumerkki alla. Pohja on sama kaikilla muilla sudenpentumerkeillä.

ASKARTELU-merkki

 

Suhde itseen –osion jäljet (14)

 1. Askartelu (Sudenpentu oppii perusaskartelutaitoja, joiden avulla hän valmistaa itselleen esimerkiksi partiossa tarvittavia esineitä.)

 2. Esiintyjä (Sudenpentu saa onnistumisen elämyksiä esiintymisestä sekä esiintymiskokemusta. Sudenpentu harjoittelee ilmaisemaan itseään)

 3. Iltaohjelma(Sudenpentu tutustuu perinteisiin ja partiomaisiin iltaohjelmiin / iltanuotioon / iltahartauteen.)

 4. Kädentaidot (Sudenpentu tutustuu erilaisiin kädentaitoihin ja kokeilen niitä käytännössä.)

 5. Kotikokki (Sudenpentu tutustuu erilaisiin kädentaitoihin ja kokeilen niitä käytännössä.)

 6. Leirikokki (Sudenpentu oppii kokkaamista retkillä ja leireillä)

 7. Leiritaidot (Sudenpentu opettelee leirillä tarvittavia perustaitoja.)

 8. Liikenne (Sudenpentu oppii liikkumaan turvallisesti lähiympäristössään, sekä liikennesääntöjä. Piiristä on lainattavissa Liikenneturvan tekemä pakki, joka sisältää tarvikkeita jäljen suorittamiseen.)

 9. Liikunta (Sudenpentu tutustuu erilaisiin liikuntamuotoihin ja kokee liikkumisen riemua.)

 10. Minä uskon (Sudenpentu tutustuu omaan hengelliseen perinteeseen. Jälkeä suorittaessa kannattaa tehdä yhteistyötä seurakunnan kanssa)

 11. Rakentelu (Sudenpentu tutustuu tavallisimpiin työkaluihin ja rakentelun alkeisiin.)

 12. Retki (Sudenpentu oppii retkellä tarvittavia taitoja, saa uusia retkeily kokemuksia ja osallistuu retkelle.)

 13. Taiteilija (Sudenpentu kehittää kädentaitojaan ja kokeilee erilaisia materiaaleja sekä työskentelytapoja.)

 14. Tarinat (Sudenpentu oppii tuntemaan erilaisia tarinoita ja osaa kertoa sellaisen.)

 

Suhde toiseen –osion jäljet (6)

 1. Ensiapu (Sudenpentu osaa auttaa kaveria ja kertoo aikuiselle.)

 2. Leikit (Sudenpentu opettelee ja oppii erilaisia leikkejä, yhteistyökykyä, toisten kunnioittamista ja itseilmaisua.)

 3. Maailma (Sudenpentu oppi ymmärtämään erilaisuutta, sekä tutustuu eri maiden tapoihin ja kulttuureihin.)

 4. Oma jälki (Lippukunta, piiri tai keskusjärjestö päättää jäljen sisällön. Jäljelle pohditaan tavoitteet ja vähintään kuusi askelta suoritettavaksi.)

 5. Partiotaitokilpailu (Sudenpentu tutustuu ja osallistuu partiotaitokilpailuihin)

 6. Yksissä tuumin (Sudenpentu tekee työtä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ilman palkkiota. Sudenpentu ymmärtää yhteistyön voiman.)

 

Suhde yhteiskuntaan –osion jäljet (4)

 1. Kotiseutu (Sudenpentu tutustuu omaan kulttuuritaustaansa.)

 2. Media (Sudenpentu tutustuu erilaisiin medioihin ja osaa käyttää niitä turvallisesti.)

 3. Partioperinne (Sudenpentu tutustuu partioperinteeseen. Hän oppii perinteisiä partiotaitoja, tarinoita ja leikkejä.)

 4. Toimittaja (Sudenpentu tutustuu erilaisiin lehtiin ja lehden tekemiseen. Sudenpentu osallistuu oman lippukunnan historian tallentamiseen ja tuottamiseen.)

 

Suhde luontoon –osion jäljet (10)

 1. Lemmikki (Sudenpentu tutustuu kotieläimiin ja eläintenhoitoon. Sudenpentu ymmärtää, että eläimestä huolehtiminen on suuri vastuu.)

 2. Luonnontuntemus (Sudenpentu … www:ssä painovirhe)

 3. Luonnossa liikkuja (Sudenpentu oppii liikkumaan luonnossa ja luonnossa tarvittavia taitoja.)

 4. Meloja (Sudenpentu oppii turvallisen melonnan perusteet.)

 5. Merenkulkija (Sudenpentu syventää tietojaan veneilystä / purjehduksesta.)

 6. Nuotio (Sudenpentu oppii turvallista tulen käsittelyä.)

 7. Purjehtija (Sudenpentu kokeilee veneily / purjehdus taitojaan vesillä.)

 8. Suunnistaja (Sudenpentu saa kokemuksia kartan avulla liikkumisesta kaupungissa ja maastossa.)

 9. Vesillä liikkuja (Sudenpentu oppii turvallisen vesillä liikkumisen perustaitoja.)

 10. Ympäristön suojelija (Sudenpentu oppii ympäristön suojelun ja säätämisen alkeita. Sudenpentu oppii korjaamaan jälkensä ja kierrättämistä.)

 

Sudupaatos-merkki

 

Pakollinen Siirtymä-jälki (6 pakollista askelta) … siirryttäessä Seikkailijaksi

 1. Tutkin seikkailijaohjelmaa

 2. Tutustun Taitokirjaan

 3. Tutustun seikkailijan symboleihin

 4. Osallistun siirtymätapahtumaan

 5. Tutustun tulevaan sampooni

 6. Teen oman partiopolkuni

 

Nykyisessä partio-ohjelmassa kerätään kunkin käydyn ikäkauden päätösmerkit partiopuseroon. Niinpä sudenpentuikäkauden jälkeen tuo loppumerkki kulkee partiopuserossa lopputaipaleen partiossa.