Arvot (Unelmoimme seurakunnasta)

Aitous

Seurakunnasta, jossa jokainen saa olla oma itsensä kokien että kuuluu porukkaan ja että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Jossa lapsi saa olla lapsi ja nuori saa olla nuori. Jossa jokainen ihminen – myös lapsi ja nuori - on tärkeä, arvokas ja ainutlaatuinen. Jossa lapsi ja nuori saa kasvaa koko potentiaaliinsa palvelemaan Jumalaa omalla ainutlaatuisella tavallaan ja lahjoillaan Jumalan antaman kutsumuksen mukaan.

Seurakunnasta, jossa kenenkään ei tarvitse esittää mitään roolia tai pyhempää kuin on. Jossa on minimoitu hengellinen salakieli ja kirjoittamattomat säännöt.

Seurakunnasta, täynnä aitoa Jumalan toimintaa. Jossa Pyhä Henki saa hallita ja jossa Jumalan läsnäoloa janotaan ja etsitään – mutta ei näytellä.

Rohkeus

Seurakunnasta, joka on valmis tekemään asioita uudella tavalla. Joka kannustaa uusiin näkökulmiin ja toimintamalleihin ollakseen relevantti. Jossa luovuus ja pioneerihenkisyys kukoistavat. Jossa pyritään tavoittamaan tämän ajan ihmiset ajanmukaisin keinoin. Joka ei pelkää ”venytellä” eli haastaa itseään uusien ajatusten ja tapojen avulla.

Seurakunnasta, joka on valmis voittamaan pelkonsa ja viemään evankeliumia tähän maailmaan rohkeasti ja luovasti. Joka etsii uusia työmuotoja ja rohkaisee luomaan uutta. Joka tahtoo jokaisen ihmisen kuulevan hyvän sanoman Jeesuksesta itselleen ymmärrettävällä tavalla.

Yhteisöllisyys

Seurakunnasta, jossa on ystäviä ja jossa voi solmia merkityksellisiä ihmissuhteita. Joka on kuin rakkaudellinen perhe ja jossa voi olla koko perheenä palvelemassa Jumalaa.

Seurakunnasta, jossa lapsia ja nuoria ja heidän mielipiteitään kuunnellaan ja kunnioitetaan. Jossa opitaan yhdessä ja tehdään matkaa yhteisönä kohti Jumalan tuntemista. Jossa lapset ja nuoret pääsevät olemaan mukana ja osallisia rakentamassa seurakunnasta yhteistä kotia.

Seurakunnasta, jossa suuret asiat eivät tapahdu vahvojen yksilöiden vaan tiimityön kautta. Seurakunnasta, joka on rakentamassa paikallista yhteiskuntaa ja verkottumassa sekä paikallisesti että laajempiin yhteyksiin. Seurakunnasta, joka kunnioittaa muita seurakuntia ja yhteiskunnallisia toimijoita ja haluaa vaikuttaa laajasti paikkakuntansa hyväksi.

Armahtavaisuus

Seurakunnasta, joka osoittaa Jeesuksen mielenlaatua köyhiä, sorrettuja ja alaspainettuja kohtaan. Jonka yhteyteen saa tulla todella sellaisena kuin on. Joka aktiivisesti tekee hyvää ja auttaa tarpeessa olevia. Joka aidosti ja aktiivisesti kantaa huolta ja näkee vaivaa kärsivien tähden.

Kokosydämisyys

Seurakunnasta, joka on täysin sitoutunut Raamattuun Jumalan sanana ja henkilökohtaiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Joka elää Pyhän Hengen voimassa. Joka uskoo rukoukseen ja etsii Jumalaa koko sydämestään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Joka antautuu aina uudelleen kuulemaan Jumalan ääntä. Jossa rohkaistaan jatkuvasti henkilökohtaiseen läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Joka on valmis kulkemaan vastavirtaan ja sitoutunut Jumalan tahtoon myös joutuessaan mielipiteidensä takia vähemmistöön. Seurakunnasta, joka on valmis näkemään vaivaa ja tekemään työtä Jumalan valtakunnan tähden. Seurakunnasta, joka sekä yhteisönä että yksilöinä tahtoo kaikessa heijastaa Jumalan kunniaa.