SVN ry RYHMÄNJOHTAJASUOSITUS

Suosituslomakkeen voi täyttää hakijan kotiseurakunnan työntekijä, vanhimmiston jäsen tai vastaava.

Suosituksen tarkoitus on varmistaa turvallinen ja sujuva leiri. Suosituksen antajan tulee tuntea nuori ja hänen nykyinen elämäntilanteensa riittävän hyvin, jotta hän voi antaa totuudenmukaisen suosituksen.

Ryhmänjohtaja toimii leirillä osana leirin henkilökuntaa, leirin johtajien alaisuudessa. Hänen tärkein vastuutehtävänsä on oman pienryhmän ohjaaminen leirin ajan. Muita tehtäviä ovat esimerkiksi leiriohjelman osioiden suunnittelu ja toteuttaminen, henkilökohtaisen todistuspuheen pitäminen, turvallisen toiminnan ohjaaminen, muut sopivat tehtävät (musiikki, rukouspalvelu, urheilun tai taiteen ohjaaminen, jne).

Järjestämme ryhmänjohtajille koulutuksen ennen leiriä. Aiempi kokemus ei ole välttämätön, mutta se katsotaan eduksi. 

 

Hakijan tiedot

Suosittelijan tiedot

Suositeltavan luonne, taidot ja kokemus

Arvioi hakijan seuraavia piirteitä asteikolla 1-5.

1:heikko 2:kohtalainen 3:keskiverto 4:hyvä 5:vahva

 

 

Tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja. Kiitos arviostasi!