Jakso 10/14

Rukous on yhteyttä

Ruudussa: Mitä muistoja sinulla on rukouksesta lapsena?

 Mieti kysymyksiä yksin tai ryhmän kanssa

Tehtävä 1

 • Jakakaa muistojanne lapsuuden rukouksista

 • Mitä rukoukseen liittyvää olet oppinut lapsena?

 • Missä asioissa olisit tarvinnut opetusta rukouksesta?

 • Mitä rukous merkitsi sinulle lapsena?

 • Mitä rukous merkitsee sinulle tänä päivänä?

 

Tehtävä 2

Lukekaa Raamatusta Isä meidän rukousta edeltävä jakso Matt. 6:5-8 ja miettikää:

 • Mitä Jeesus opettaa siinä rukouksesta?

 • Mikä puhuttelee sinua erityisesti?

 • Mitä rukoukseen liittyviä periaatteita löydät? Mitä ne tarkoittavat käytännössä?

 • Miksi myös näiden asioiden opettaminen lapsille on tärkeää?

 

Tehtävä 3

Millaisia ajatuksia rukouksen ”kytkentäkaavio” herättää sinussa.

 • Mikä näistä rukouksen muodoista on itsellesi läheisin? (kiitos, ylistys, tunnusta synnit, kerro ja kuuntele, esirukous) Miksi juuri se?

 • Miksi rukoillessa on tärkeää käyttää erilaisia rukouksen osa-alueita?

 • Mistä näistä on sinusta helpointa opettaa lapsille? Entä vaikeinta? Miksi?

 

Tehtävä 4

Suunnitelkaa pareittain lasten kanssa pidettävä rukoushetki esim. pyhäkouluun tai perheen yhteiseen rukoushetkeen. (Molemmissa voit käyttää samoja rukoushetken aihepiirejä ja rakennuspalikoita.)

 • Valitse mitä haluat opettaa rukouksesta lyhyesti. (Voit käyttää lähtökohtana esim. jotain rukouslaulua, Raamatun jaetta, Raamatun henkilön esimerkkiä, rukousta koskevaa kysymystä, ajankohtaista rukousaihetta…)

 • Mieti, miten aloitat kiinnostavasti.

 • Suunnittele, millaista mahdollista havaintomateriaalia käytät rukouksen opettamisessa.

 • Mieti, miten ohjaat ja autat osallistujia (lapsia ja aikuisia!) rukoilemaan yhdessä.

 

Tehtävä 5

Pidä suunnittelemasi rukoushetki

 • Omien lastesi kanssa

 • Lastenlastesi kanssa

 • Pyhäkoulu-, kerho- tai partioryhmässä

 • Lastentapahtumassa…

 • Jatka rukoushetkien pitämistä säännöllisesti kotona ja lapsiryhmissä

Siunaa erityisesti lasten vanhempia, että he rohkaistuvat viettämään kodeissa säännöllisiä rukoushetkiä lasten kanssa.

Rukoile myös, että Jumala kutsuu lisää ihmisiä rukoilemaan lasten puolesta ja lasten kanssa.

 

 

Raamatunkohdat

Matt. 6:5-13

1. Tess. 5:18

Ef. 1:12

1. Joh. 1:9

Matt. 7:7-8

1. Tim. 2:1-3

 

Lähteet

Kinnunen, Saara. 2011. Lapsen usko. Miten tukea lapsen hengellistä kasvua? Uusi Tie.

Vinje, Kari. 1982. Jumala on ystäväni. Kirjaneliö.

 

Kirjallisuutta aiheesta

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316 Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi

100 Rukousleikkiä. 2001. Kings Kids Finland. (toim. Kristiina Virkkilä)