Jakso 11/14

Leiki oppien – opi leikkien

Ruudussa: Mitä asioita sinä olet oppinut leikin avulla?

Mieti kysymyksiä yksin tai ryhmän kanssa

 

Tehtävä 1

Lukekaa yhdessä tai pareittain seuraavat Raamatunkohdat ja miettikää, millaisia leikkimiseen liittyviä piirteitä ne tuovat esille:

 • 1. Moos. 1:21-25

 • 1. Moos. 2:19

 • Snl. 8:27-31

 • Sak. 8:1-6

 • Matt. 17:24-27

 • Matt. 21:15-16

 

Tehtävä 2

Muistelkaa, mitä Marika kertoo erilaisista hengellisiin asioihin liittyneistä leikeistä ja näytelmistä, joihin hän osallistui lapsena. Miten nämä tukivat hänen hengellistä kasvuaan?

 

Tehtävä 3

 • Keksikää yksin/pareittain/ryhmittäin joku leikki eri leikkityypeistä: yksi roolileikki, yksi sääntöleikki ja yksi luova leikki .

 • Miettikää, mitä kaikkea tulee huomioida, kun ohjaa juuri nämä leikit ryhmälle (säännöt, ohjeiden antaminen, tarvikkeet, ryhmän koko, leikkijöiden ikä, leikkimiseen käytettävissä oleva aika, leikin aloitus ja leikin lopetus…)

 • Leikkikää yhdessä yksi leikki joka leikkityypistä. Leikin keksinyt henkilö/pari/ryhmä ohjaa leikin.

 • Miettikää yhdessä:

  • Mitä leikki sai aikaan ryhmässä ja leikkijöissä?

  • Mihin kohtaan kerho-ohjelmassa tuo leikki sopisi? Miksi juuri siihen?

  • Voisiko leikkiä soveltaa tai muuntaa niin, että sitä voi käyttää Raamatun opettamiseen? Miten?

 

Tehtävä 4

Mieti millaisia leikkejä, askartelua ja muita tekemällä oppimisen tapoja, voit käyttää tukemaan Raamatun opetusta, jonka valmistit jaksoissa 7 ja 8, jos pidät sen…

 • alle kouluikäisille (n. 3-6 v.)

 • alakouluikäisille (n. 6-12 v.)

 • junnuikäisille (n. 11-15 v.)

 • ryhmälle, jossa on 2-8 henkilöä

 • ryhmälle, jossa on 10-30 henkilöä

 • ryhmälle, jossa on 100-300 henkilöä

Suunnitellessasi ota huomioon Raamatun kertomuksen aihe, opetuksesi sanoma ja sen soveltaminen sekä erilaiset leikkityypit.

Perustele, miksi valitsit juuri nämä leikit valitsemallesi ikäryhmälle ja ryhmäkoolle.

 

Tehtävä 5

Suunnitelkaa yksin tai pareittain kertausleikki em. valmistamaasi Raamatun opetukseen:

 • Valitse sopiva leikki

 • Mieti mitä ohjeita tulee antaa leikkijöille tässä leikissä (mm. leikin kulku, mahdolliset joukkueet, miten kysymykset jaetaan, vastausjärjestys…)

 • Tee monipuoliset kysymykset opetetusta aiheesta (asiakysymykset, ymmärtämiskysymykset, soveltamiskysymykset…)

 • Mieti, miten sääntöjen noudattamista seurataan (esim. tarvitaanko avustajia tarkkailemaan kuka viittaa ensin, laskemaan pisteitä…)

 • Suunnittele pistelaskusysteemi ja varaa siihen tarvittavat välineet

 • Mieti miten leikki loppuu ja miten osallistujat palkitaan

 • Pidä kertausleikki pyhäkoulu- tai kerhoryhmässäsi.

 

Rukoile, että monipuoliset menetelmät saavat innostaa sekä lapsia että ohjaajia Raamatun oppimiseen ja opettamiseen.

Rukoile myös, että Jumala kutsuu lisää ihmisiä opettamaan Raamattua lapsille kodeissa ja seurakunnissa.

 

 

 

Raamatunkohdat

1. Moos. 1:21-25

1. Moos. 2:19

Snl. 8:27-31

Sak. 8:1-6

Matt. 17:24-27

Matt. 21:15-16

 

Lähteet

Helenius, Aili & Lummelahti, Leena. 2013. Leikin käsikirja. PS-kustannus.

Piironen, Liisa (toim.). 2004. Leikin pikkujättiläinen. WSOY.

Positiivarit. 2014. Ajatusten aamiainen 3145. www.positiivari.fi/aamiaisarkisto. Luettu 29.1.2014

 

Kirjallisuutta aiheesta

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316 Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi

100 Rukousleikkiä. 2001. Kings Kids Finland. (toim. Kristiina Virkkilä)