Jakso 12/14

Havainnollista opetusta

Tehtävä ohjelmassa: Mitä muistat jaksosta kuulon, näkemisen, jonkun muun aistin tai tekemisen perusteella?

Mieti kysymyksiä yksin tai ryhmän kanssa

 

Tehtävä 1

Muistele, tilanteita, joissa kuva, esine, näytelmä, esimerkkikertomus tai muu havainnollistamiskeino on auttanut sinua ymmärtämään jotain Raamatusta selkeämmin. Kertokaa kokemukset toisillenne.

 

Tehtävä 2

 • Millaisia havainnollistamiskeinoja olet itse käyttänyt ryhmässäsi? Miksi juuri niitä?

 • Tai jos et ole käyttänyt mitään havainnollistavaa, miksi et?

 • Jos keskustelussa tulee esille havainnollistamiseen liittyviä haasteita tai vaikeuksia, miettikää yhdessä, millaisia ratkaisuja ongelmiin voisi löytyä.

 

Tehtävä 3

Lue Raamatunkertomus (jaksossa 7 valmistettu) ja mieti millaista havainnollistamista voisit käyttää siinä (tarjolla olevan mahdollisen kuvamateriaalin lisäksi).

 • Mitä eri aisteihin tai tekemiseen liittyvää kertomuksesta luonnollisesti nousee esille?

 • Millaisia esineitä siihen liittyy?

 • Onko siinä Raamatun aikaan liittyviä asioita, joita on helpompi ymmärtää havainnollistettuna?

 • Voiko opettamaasi hengellistä totuutta selventää havainnollistamalla sitä jotenkin?

 • Mitkä nimet tai käsitteet olisi hyvä olla näkyvillä.

 

Muista keskeiset havaintovälineperiaatteet:

 • ravitsee ymmärtämistä

 • auttaa muistamaan

 • ohjaa oleelliseen asiaan

 

Tehtävä 4

Suunnittele, mitä havaintomateriaalia käytät kerho-ohjelmasi eri kohdissa (kertomus, lause, musiikki, rukoushetki, toiminta, kertaus)

 

Valitse havainto- ja opetusvälineet. Ota huomioon lasten ikä ja ryhmän koko:

 • alle kouluikäisille (n. 3-6 v.)

 • alakouluikäisille (n. 6-12 v.)

 • junnuikäisille (n. 11-15 v.)

 • ryhmälle, jossa on 2-8 henkilöä

 • ryhmälle, jossa on 10-30 henkilöä

 • ryhmälle, jossa on 100-300 henkilöä

Perustele, miksi valitsit juuri nämä välineet valitsemallesi ikäryhmälle ja ryhmäkoolle.

 

Tehtävä 5

Pohdi vielä lopuksi:

 • Miten tämä jakso vaikutti ajatuksiisi opetuksen havainnollistamisesta?

 • Millaisia käytännön ideoita sait?

 • Miten aiot toteuttaa niitä opetusryhmissäsi?

 

Rukoile, että lasten Raamatun opettamiseen tarkoitettu havaintomateriaali löytäisi käyttöön seurakuntien ja kotien opetustyössä ja että sitä kehitetään yhä ja tehdään lisää.

Rukoile myös, että Jumala kutsuu lisää ihmisiä opettamaan Raamattua lapsille kodeissa ja seurakunnissa.

 

Raamatunkohdat

Matt. 6:25-34

Joh. 15:1-18

Joh. 11:25-44

Mark. 2:1-12

2. Moos. 25:10-22

1. Moos. 6:14-15

 

Lähteet

Alopaeus-Karhunen, Pirkko. 2004. Kuvataide kristillisessä kasvatuksessa. Teoksessa: Lapsityön käsikirja. Kirjapaja Oy.

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316 Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

Kärkkäinen, Veli-Matti; Väisänen, Raili & Ylenius, Mirjami. 1992. Lapsityöntekijän käsikirja. RV-kirjat.

Reid Paul. 2002. IOT2-kurssiluennot. Child Evangelism Fellowship.

Vuorinen, Ilpo. 1993. Tuhat tapaa opettaa. Resurssi.

 

Kirjallisuutta ja materiaalia aiheesta

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi

Raamatun opetus- ja havaintomateriaalia lapsille www.lastenmissio.fi

Sisälähetysseura Safed ry Ks. www.safed94.wordpress.com