Jakso 13/14

Kasvattajia kaivataan

Ruudussa: Ketkä aikuiset vaikuttivat positiivisesti kasvuusi lapsena?

Mieti kysymyksiä yksin tai ryhmän kanssa

 

Tehtävä 1

 • Muistele, mitä gallup-vastaajat kertoivat omista ohjaajistaan.

 • Mitä vastaukset kertovat pyhäkoulusta tms. vastaajien lapsuudessa?

 • Mitä ajatuksia vastaukset herättävät sinussa?

 • Entä mitä kysymyksiä ne herättävät?

 

Tehtävä 2

 • Mitä muistoja sinulla on kasvattajistasi ja ohjaajistasi omassa lapsuudessasi?

 • Miten heidän toimintansa ja asenteensa on vaikuttanut elämääsi lapsena ja myöhemmin?

 • Miten se on vaikuttanut erityisesti hengelliseen elämääsi?

 

Tehtävä 3

Mieti omalta kohdaltasi:

 • Millaisia kokemuksia sinulla on kasvattajana/opettajana/ohjaajana toimimisesta?

 • Mikä tehtävässä on mielestäsi antoisinta?

 • Millaisia vaikeuksia olet kokenut?

Mieti myös koko seurakunnan lapsityön näkökulmasta:

 • Millainen ohjaajatilanne seurakuntasi lapsityössä on?

 • Mitkä asiat toimivat hyvin?

 • Millaisia haasteita on?

Kootkaa listalle rukousaiheiksi omia tarpeita ja seurakunnan tarpeita.

 

Tehtävä 4

Tehkää taululle esim. ryhmittäin miellekartta käsitteistä kasvatussuhde ja kasvatushetki.

 • Millaisia ajatuksia tuli esille?

 • Miten tämä työskentely selvensi ajatuksiasi aiheesta?

 • Mitä nämä käsitteet tarkoittavat mielestänne seurakunnan lapsityössä ja mitä perheessä?

 • Mikä esille tullut asia rohkaisee sinua erityisesti?

 • Mitä voisit soveltaa käytännössä omassa kerho- tai pyhäkouluryhmässäsi tai kodissasi?

 

Tehtävä 5

Pohdi vielä kasvatussuhteen ylläpitämiseen liittyviä asioita

(Ole kiinnostunut,kuuntele, Suhtaudu arvostavasti, Pidä yhteyttä, Sitoudu tehtävään, ole läsnä, Opi myös itse, Elä opetuslapsena, Rukoile lasten puolesta)

 • Mitkä niistä koet itsellesi helpoiksi toteuttaa? Miksi?

 • Mitkä ovat mielestäsi hankalia? Miksi?

 • Miettikää yhdessä, millainen vertaistuki, koulutus tms. voisi auttaa ohjaajaa kasvatussuhteen luomisessa ja sen yllä pitämisessä. Toteuttakaa joku toimiva idea.

 

Rukoilkaa toinen toistenne puolesta ja siunatkaa toisianne niissä tehtävissä, joissa palvelette lapsityössä. Rukoilkaa myös asioiden puolesta, jotka koette itse vaikeiksi tai jotka seurakunnan lapsityössä ovat haastavia.

Rukoile myös, että Jumala kutsuu lisää aikuisia lasten hengelliseen kasvatukseen kodeissa ja seurakunnissa.

 

Raamatunkohdat

Mark. 3:14-15

Ef. 3:14-15

 

Lähteet

Claydon, David (ed.). 2005. Evangelization of Children. Lausanne Occasional Paper (LOP) No.47.Lausanne Committee for World Evangelization.

http://www.lausanne.org/docs/2004forum/LOP47_IG18.pdf

Mönkkönen, Heidi. 1999. Uranuurtaja kolmen vuosisadan takaa. August Herman Francke–

köyhien auttaja ja kasvattaja. ABC+ 2/1993.

Taskinen, Juha. 1991. Unelma Saimaasta. WSOY.

 

Kirjallisuutta ja materiaalia aiheesta

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316 Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi