Jakso 14/14

Työrauhaa ryhmään

Ruudussa: Millaisia hyvää ilmapiiriä luovia asioita sinä olet käyttänyt?

Mieti kysymyksiä yksin tai ryhmän kanssa

 

Tehtävä 1

Muistele pyhäkoulua tai muuta ryhmää, jossa olet lapsena käynyt.

 • Mitkä asiat siellä saivat olosi tuntumaan kotoisalta, turvalliselta, mukavalta?

 • Muistatko asioita, jotka tekivät ilmapiirin ryhmässä huonoksi? Mitä sellaisia?

 

Tehtävä 2

Paavali kirjoittaa seurakunnan järjestyksestä mm.: ”Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala” (1. Kor. 14:33) ja ”Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä” (1.Kor. 14:40)

 • Millaisia ajatuksia ne tuovat mieleesi Jumalasta?

 • Seurakunnan toiminnasta?

 • Järjestyksen ylläpitämisestä?

 • Miten nämä ohjeet voivat liittyä seurakunnan lapsityöhön?

 

Tehtävä 3

Miettikää esim. ryhmittäin sellaisia konkreettisia asioita ja tilanteita, joita on rajoitettava lapsiryhmässä:

 • Toiminnan turvallisuuden toteutumiseksi?

 • Keskinäisen kunnioituksen ja Jumalan kunnioituksen toteutumiseksi?

 • Yleisen viihtyvyyden toteutumiseksi?

 

Tehtävä 4

Kertokaa jostain lapsiryhmässänne olleesta työrauhaongelmasta, johon olette löytäneet ratkaisun. Miten se ratkaistiin?

Valitkaa joku (tai useampia) työrauhaongelmia, joita pitämissänne ryhmissä esiintyy edelleen ja miettikää:

 • Mitkä ongelmien syyt voisivat olla?

 • Miten niitä voisi ehkäistä?

 • Millaisia ratkaisuja ongelmiin voisi käyttää?

 • Kokeilkaa ratkaisuja käytännössä.

 

Tehtävä 5

Pohdi vielä lopuksi

 • Mitkä asiat itse koet vaikeimmiksi työrauhan ylläpitämisessä?

 • Mitkä ovat sinulle luonnollisia tapoja?

 • Mitkä asiat tässä jaksossa antoivat sinulle erityisesti apua lapsiryhmän hyvän ilmapiirin luomiseen?

 • Mitä asioita haluat jatkossa laittaa lisää oman ryhmäsi työrauhatonkkaan?

 • Entä mitä vuotoja tukkia?

Rukoilkaa yhdessä ryhmienne lasten puolesta ja sen puolesta, että he saisivat kokea, turvallisuutta, iloa ja rauhaa ryhmässä. Siunatkaa toisianne ohjaajina ja rukoilkaa viisautta ryhmän ohjaamiseen.

 

Raamatunkohdat

Sananl. 6:23

Sananl. 10:17

1.Kor.14:33

1.Kor. 14:40

 

Lähteet

Kärkkäinen, Veli-Matti; Väisänen Raili & Ylenius, Mirjami. 1992. Lapsityöntekijän käsikirja. Ristin Voitto.

 

Kirjallisuutta ja materiaalia aiheesta

Ainesmaa, Anne. 2009. Turvallisestti seurakunnassa. Käsikirja lapsi- ja nuorisotyöhön. Päivä Oy.

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316 Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi