Jakso 2/14

Jeesus kohtaa lapsia

 

Ruudussa: Mitä sinä ajattelet lapsista ja uskosta?

Pohdi kysymyksiä yksin tai ryhmäsi kanssa.

 

Tehtävä 1

Keskustelkaa kysymyksistä:

 • Oletko itse tullut uskoon lapsena? Miten se tapahtui?

 • Millaisia uskoon liittyviä ajatuksia ja kysymyksiä sinulla ja ryhmäläisilläsi on ollut lapsena?

 • Jos olet tullut uskoon aikuisena, onko lapsena saatu hengellinen kasvatus vaikuttanut myöhempään päätökseesi? Miten?

 

Tehtävä 2

Lue Matteuksen evankeliumi 18:1-6, 10-14

 • Mitä jakso kertoo lapsista ja Jumalan suhtautumisesta lapsiin?

 • Mitä jakeet 5 ja 6 mielestäsi käytännössä tarkoittavat?

 • Mitä vertaus eksyneestä lampaasta (jakeet 12-14) puhuu sinulle tässä yhteydessä?

 

Tehtävä 3

Lue Markuksen evankeliumi 10:13-16

 • Millaisia asioita lasten kohtaamisesta tämä jakso tuo esille?

 • Mitä haasteita nykyisin on lasten uskoon tulolle? Miten niihin voisi vastata?

 • Miten sinä voit tuoda lapsia Jeesuksen luo ja keitä voisit tuoda?

 • Mitä sinä ajattelet lapsista? Miten ajatuksesi vaikuttaa toimintaasi?

 

Tehtävä 3

Keskustelkaa lisäksi:

 • Miten sinä voisit edistää sitä, että lasten hengelliset tarpeet otetaan vakavasti?

 • Mikä jakson opetuksessa kosketti sinua erityisesti?

 • Muuttiko tämän jakson opetus ajatuksiasi lapsista ja uskosta? Miten?

Tehtävä 4

Pohdi vielä lopuksi:

 • Mitä opit lapsista ja uskosta?

 • Miksi on tärkeää, että ihminen kuulee pelastussanoman Jeesuksesta jo lapsena?

 • Miten aiot käytännössä toteuttaa oppimaasi?

 

 

Tee esirukouslista lähipiirissäsi olevista lapsista ja rukoile säännöllisesti heidän puolestaan. Rukoile, että esteet lasten uskoon tulolle väistyvät.

 

 

 

 

Raamatunkohdat avautuvat klikkaamalla haluamaasi jaetta

 

Mark. 10:13-16

 

Matt. 18:5-6,10

 

Room. 3:23-24

 

Joh. 3:1-8

 

Luuk. 19:1-10

 

Luuk. 8:43-48

 

 

Lähteet ja kirjallisuus

 

Barret, Justin L. 2012. Born Believers. The Science of Children’s Religious Belief. Free Press.

 

Coles, Robert. 1990. The spiritual Life of Children. HarperCollins.

 

Eager, George B. 1986. How to Succeed in Winning Children to Christ. The Mailbox Club.  

 

Kilbourn, Phyllis. 1997. Lapsen tähden. Päivä Oy.

 

Spurgeon, Charles H. 1975. Come Ye Children: A Book for Parents and Teachers on the Christian Training of Children. E-kirjana osoitteesta:
grace-ebooks.com/library/Charles%20Spurgeon/CHS_Come%20Ye%20Children.PDF

 


Kirjallisuutta aiheesta

 

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316. Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

 

Kinnunen, Saara. 2011. Lapsen usko. Miten tukea lapsen hengellistä kasvua?. Kustannus Oy Uusi Tie.

 

Tolonen, Riitta (toim.) 2010. Isän kanssa alkuun. Lastenmissio.