Jakso 4/14 kysymykset

Kättä pidempää lapsityöhön – jakso 4/14

Lapset tässä maailmassa

Ruudussa: Miten lasten tarpeet näkyvät ympärilläsi?

Pohdi kysymyksiä yksin tai ryhmäsi kanssa.


Tehtävä 1

Millaisiin ajan ilmiöihin olet törmännyt lapsityössä tai omassa perheessäsi?

Millaisia erityisiä haasteita nämä asettavat lasten tarpeisiin vastaamiselle?

 

Tehtävä 2

Etsikää lehdistä tai internetistä artikkeleita, joissa puhutaan lapsista sekä heidän olosuhteistaan ja ongelmistaan. Kootkaa artikkelit seinälle tai julisteeksi.

Miettikää yhdessä ongelmien syitä ja ratkaisuja niihin.

 • Kuinka sinä yksilönä voisit auttaa näissä tilanteissa?

 • Entä mitä seurakunta voisi tehdä?

 • Millaisia Raamatun ohjeita löydätte tilanteisiin? Miten niitä voisi soveltaa?

 

Tehtävä 3

Kartoittakaa, millaista apua lapset ja perheet voivat saada paikkakunnallasi.

 • Miten seurakuntasi osallistuu monialaiseen yhteistyöhön lasten auttamiseksi?

 • Miten yhteistyötä voisi kehittää?

 

Tehtävä 4

Miettikää lasten tarpeita ohjelman ”muistolauseiden” perusteella: Huomaa ja hyväksy. Kuuntele ja kohtaa. Rakasta ja anna rajat.

 • Mitä näihin ohjeisiin mielestäsi sisältyy?

 • Miksi nämä ovat tärkeitä periaatteita kasvatuksessa?

 • Millaisia kokemuksia sinulla on näiden tarpeiden täyttymisestä, kun itse olit lapsi?

 • Miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet kasvuusi ihmisenä?

 

Tehtävä 5

Pohdi vielä lopuksi:

 • Mitä lasten tarpeisiin ja elämään liittyviä seikkoja jäi erityisesti mieleesi?

 • Mihin tarpeisiin vastaamisen koet haasteellisimmaksi itsellesi arkielämässä tai seurakunnan lapsityössä? Miksi?

 • Millaisia ratkaisuja näihin haasteisiin aiot kokeilla?

 

Rukoile vaikeuksissa elävien lasten puolesta – maailmalla, omalla paikkakunnallasi, omassa lähipiirissäsi.

Rukoile itsellesi ja kaikille lasten kanssa työskenteleville Pyhän Hengen herkkyyttä huomata lapset ja heidän tarpeensa tämän ajan keskellä sekä viisautta ohjata lapsia rakastaen ja antaen selkeät, turvalliset rajat.

 

 

Lähteet ja kirjallisuus

 

Lähteet

 

Claydon, David (ed.). 2005. Evangelization of Children. Lausanne Occasional Paper (LOP) No.47.Lausanne Committee for World Evangelization.

 

http://www.lausanne.org/docs/2004forum/LOP47_IG18.pdf

 

Dirckinck-Holmfeld, Grete. 2011. Lasten ajatuksia isästä. Gummerus.

 

Myllyniemi Sami & Berg Päivi. 2013. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion liikuntaneuvosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusverkosto.

 

http://www.tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2013/08/Nuoria_liikkeell%C3%A4_Julkaisu_Nettiversio_korjattu.pdf

Tilastokeskus. 2013. www.stat.fi

 

 

 

Kirjallisuutta aiheesta

 

Aaltonen, Kimmo (toim.). 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. Tietosanoma.

 

Lee, Nicky & Sila. 2011. Isän ja äidin käsikirja. Päivä.

 

Mattila, Kati-Pupita. 2003. Lapsidiakonian käsikirja. Sininauhaliitto.