Jakso 6/14

Kättä pidempää lapsityöhön – jakso 6/14

Kootaan kerho-ohjelma

Ruudussa: Mitä kokemuksia sinulla on kerho- tai pyhäkouluohjelmasta?

 

Pohdi kysymyksiä yksin tai ryhmäsi kanssa.


Tehtävä 1

Tee huomioita kerho-ohjelmasta:

 • Mitä osioita kerhossa oli?

 • Mikä oli kerhon teema ja sanoma?

 • Miten sanoma näkyi eri osioissa?

 • Miten lapset osallistuivat ohjelmaan?

 • Millaiset asiat viestittivät lapsille, että ryhmä on turvallinen ja he ovat tervetulleita ryhmään?

 

Tehtävä 2

Mitkä osiot olivat sinulle tuttuja ryhmistä, joihin olet osallistunut tai joita olet ohjannut?

Mitkä osiot olivat sinulle vähemmän tuttuja? Miksi?

Mitkä osiot olivat sinusta hauskoja?

Mitkä osiot helpottivat omaa oppimistasi?

 

Tehtävä 3

Kootkaa yhdessä kerho- tai pyhäkouluohjelma, jonkun valitsemanne teeman ympärille (esim. joulu, pääsiäinen tai muu kirkollinen juhlapäivä, luominen, perhe, Jeesuksesta kertominen, jonkun Raamatun henkilön elämä…). Valitkaa kokoontumisen kerhorunkoon:

 • Sopiva Raamatun kertomus

 • Opetuksen keskeinen sanoma

 • Opetettava Raamatunlause

 • Laulut ja muut mahdolliset musiikkiosuudet

 • Opetus rukouksesta ja rukoushetki

 • Kokoontumisen aloitus ja lopetus

 • Leikit, askartelu, muu mahdollinen toiminta…

 • Kertaus

 

Tehtävä 4

Kerro:

 • Keille sinä pidät tällä hetkellä tai voisit pitää raamattukerhoa tai pyhäkoulua?

 • Keiden kanssa pidät ryhmää tai keitä voisit saada mukaan ohjaajiksi?

 • Missä ryhmä kokoontuu tai voisi kokoontua?

 

Tehtävä 5

Pohdi vielä yhdessä:

 • Miksi raamattukerhoja, pyhäkouluja tai muita vastaavia ryhmiä tarvitaan?

 • Mikä sinusta tuntuu vaikealta kerhotyössä tai sen aloittamisessa?

 • Miten noita haasteita voisi ratkaista?

 

Rukoile uusien raamattukerhojen ja pyhäkoulujen syntymistä ja että lähiympäristösi lapset voisivat osallistua ryhmään.

 

 

 

Lähteet ja kirjallisuus

 

 

Raamatunkohdat

 

 

2. Tim. 1:8

 

 

Joh. 6:1-15

 

 

Matt. 10:8

 

 

Lähteet

 

 

 

 

Kirjallisuutta aiheesta

 

 

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316 Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

 

 

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi