Jakso 7/14

Kättä pidempää lapsityöhön – jakso 7/14

Raamatunkertomus on kieli

Ruudussa: Mikä on sinun mielikertomuksesi Raamatussa? Miksi juuri se?

Valmistakaa pareittain kertomuksen opetus jostain Raamatun kertomuksesta (esim. Joh. 1:1-42, Matt. 14:22-33, Luuk. 5:1-11, Luuk. 19:1-10, 1. Moos. 1:1-2:4, 1. Moos. 6:5-9:17…)


Tehtävä 1

Lue Raamatun teksti ja tutustu siihen:

 • Mitä kertomuksessa tapahtuu? (Kuka tekee, mitä, missä, milloin, miten, miksi…) Listaa tapahtumat järjestyksessä.

 • Mitä taustatietoja, vieraita ilmaisuja tms. kertomuksesta on hyvä selvittää itsellesi ja/tai lapsille?

 • Valitse näkökulma, josta kerrot kertomusta. Kuka on päähenkilö? Mikä on kertomuksen huippukohta?

 • Valitse kertomukselle sanoma eli keskeinen Raamatun totuus, jonka kertomus opettaa. (Esim. Mitä se kertoo Jumalasta tai ihmisestä? Millaisen ohjeen, esimerkin, rohkaisun tai varoituksen se antaa?) Muotoile sanoma yhdeksi lyhyeksi lauseeksi.

Tehtävä 2

Suunnittele kertomuksen:

 • Aloitus

 • Kertomuksen tapahtumien kulku. (Valitse mukaan ne tapahtumat, jotka tärkeitä päähenkilön/päähenkilöiden kannalta ja sanoman kannalta.)

 • Huippukohta

 • Lopetus

Tehtävä 3

Sijoita sanoman opetus ja sovellus ”kertomusmattoon”

 • Millaisia asioita sanomasta pitäisi opettaa? Missä kertomuksen kohdissa voit mainita sanoman ja opettaa sitä.

 • Suunnittele sovellus:

  • Mieti, mitä sanoma voisi tarkoittaa käytännössä lasten elämässä.

  • Käytä apuna kysymyksiä: Mitä? Miten? Missä? Milloin?

(Esim. Jos sanomasi on: Jeesus tahtoo auttaa sinua, sovellus voi olla:

   • Mitä: Luota siihen, että Jeesus tahtoo auttaa sinua kaikissa tilanteissa.

   • Miten: Pyydä Häneltä apua rukoilemalla

   • Missä: esimerkiksi kotona tai koulussa

   • Milloin: kun sinulta on hukassa joku tärkeä tavara tai olet yksin ja sinua pelottaa.)

Tehtävä 4

Mieti myös seuraavia:

 • Miten havainnollistaisit kertomuksen opetusta?

 • Missä kohdissa ja miten lapset voisivat osallistua?

 • Miten voit kertoa kertomuksen elävästi ja kiinnostavasti? Mitä pitäisi huomioida?

Tehtävä 5

Pohtikaa vielä yhdessä:

 • Mikä sinua innostaa Raamatun kertomusten opettamisessa?

 • Mikä sinusta tuntuu vaikealta?

 • Miten voisitte tukea toinen toistanne opetustehtävässä?

 • Missä tilanteessa voisit käyttää nyt valmistelemaasi Raamatun kertomuksen opetusta?

Rukoile, että Jumalan sanan sanoma voi avautua ja Jumala saa puhua Raamatun kertomusten kautta kaikkialla, missä kertomuksia opetetaan?

Siunaa raamattukerhojen ja pyhäkoulujen opettajia sekä kaikkia ryhmien osallistujia.

Rukoile myös, että Jumala kutsuisi yhä lisää ihmisiä Raamatun opetustyöhön lasten parissa.

Lähteet

Kirjallisuutta aiheesta

Doherty, Sam. 2001. How to Teach a Bible Lesson to Children. A study of the principles and methods of Bible lesson presentation.

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316 Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi