Jakso 8/14

Raamatunlauseet pääomana

Ruudussa: Minkä raamatunlauseen sinä osaat ulkoa? Miten opit sen?

 

Tehtävä 1

 • Missä tilanteissa sinulle on ollut hyötyä tai olisi ollut hyötyä siitä, että osaat ulkoa Jumalan sanaa?

 • Mikä Raamatun lauseiden opettelussa innostaa sinua? Mikä tuntuu vaikealta?

 • Mitä merkitystä on mielestäsi sillä, että osaa tekstin ulkoa sanasta sanaan?

 • Mikä jakson sisällössä vaikutti eniten käsitykseesi Raamatun sanan ulkoa opettelusta? Miten se vaikutti?

 

Tehtävä 2

 • Etsikää yhdessä Raamatun kohtia, joissa puhutaan Jumalan sanasta ja sen merkityksestä.

 • Kootkaa niistä fläppitaululle ominaisuuksia, joita Jumalan sanalla Raamatun mukaan on.

 • Mitä ajatuksia tämä lista herättää?

 

Tehtävä 3

Valitse raamatunlause, joka tukee aiemmin valmistamasi Raamatun kertomuksen (jakso 7) sanomaa ja suunnittele opetustuokioon:

 • Aloitus, joka johdattaa lauseeseen

 • Mitkä sanat tulisi selittää? Mitä niistä pitäisi selittää?

 • Miten soveltaa lauseen sanomaa lasten elämään?

 • Millä tavalla lausetta toistetaan? (Esim. eri äänet, liikkeet, rytmi, tekstin poistaminen vähitellen, arvausleikit, sana kerrallaan tai ryhmittäin toistaminen…)

 

Tehtävä 4

Suunnittele opettamista tukeva havaintoväline, jossa on

 • Raamatunlauseen teksti

 • Raamatun kohta (kirja, luku ja jae)

 • Oppimista, toistamista ja ulkoa muistamista auttavia piirteitä kuten jotain seuraavista: kuvat, symbolit, teksti pätkinä, joita voi vähitellen poistaa tai peittää…

 • Toteuta havaintoväline esim. julisteena, pahvikortteina tai PP-dioina

 

Tehtävä 5

 • Mieti, missä tilanteessa voisit käyttää nyt valmistelemaasi Raamatun lauseen opetusta ja toteuta suunnitelmasi.

 • Valitse viisi sellaista Raamatun lausetta, jotka ryhmäsi tai lähipiirisi lasten olisi hyvä osata ulkoa.

 • Opettele itse jakeet ulkoa ja opeta ne eteenpäin.

 

Rukoile, että Jumalan sana saisi yhä enemmän tilaa lasten sydämissä ja elämässä.

 

Siunaa raamattukerhojen ja pyhäkoulujen opettajia sekä kaikkia ryhmien osallistujia.

Rukoile myös, että Jumala kutsuisi yhä lisää ihmisiä Raamatun opetustyöhön lasten parissa.

 

 

 

Raamatunkohdat

Psalmi 119:11

5. Moos. 6:6-7

Psalmi 119:89

Matt. 4:4

 

Lähteet

Kirjallisuutta aiheesta

 

Kärkkäinen, Veli-Matti; Väisänen, Raili & Ylenius Mirjami. 1992. Lapsityöntekijän käsikirja. RV-kirjat.

 

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi