Jakso 9/14

Musiikin mahdollisuudet

Ruudussa: Mitä sinä olet oppinut musiikin välityksellä?

 

Mieti kysymyksiä yksin tai ryhmän kanssa

Tehtävä 1

 • Mikä on ensimmäinen tunne, joka sinulle tulee, kun ajattelet musiikkia kerho- tai pyhäkouluryhmässäsi?

 • Mikä musiikin käyttämisessä on sinusta innostavaa? Mikä vaikeaa?

 • Millaisia musiikkiin liittyviä ominaisuuksia tunnistat itsessäsi (rytmitaju, musiikillinen muisti, melodian hahmottaminen, liikkuminen musiikin mukaan, soitinten tunnistaminen, laulaminen, soittaminen…)?

 

Tehtävä 2

 • Millaisiin ennakkokäsityksiin musiikin käyttämistä kohtaan lapsityössä olet törmännyt?

 • Saitko tästä jaksosta välineitä vastata näihin asenteisiin? Millaisia?

 • Mikä jakson sisällössä vaikutti omaan käsitykseesi musiikista hengellisessä lapsityössä? Miten se vaikutti?

 

Tehtävä 3

Miettikää yhdessä, mitä lasten hengellistä musiikkia tunnette.

 • Leikkikää laulukisaa, jossa jokainen osallistuja/pari/joukkue keksii vuorollaan mahdollisimman nopeasti hengellisen lastenlaulun, jota alkaa laulaa. Jos laulu ei ala annetussa ajassa, joukkue esim. tippuu kisasta tai ei saa pistettä sillä kierroksella.

 • Lisäohjeeksi voi antaa kullakin kierroksella esim. kirjaimen, jolla ensimmäisen säkeistön tai kertosäkeen pitää alkaa tai sanan, jonka pitää sisältyä lauluun (kuten Jeesus, ilo, aarre, voima, kiitos, kun, …) tai sanatyypin (kuten eläin, taivaankappale, kulkuväline, maa, ihminen, esine, väri, Raamatun henkilö, … ) Keksi lisää.

 

Tehtävä 4

Valitse musiikki aiemmin valmistamaasi Raamatun kertomuksen ja Raamatun lauseen opetukseen (jaksot 7 ja 8). Käytä apuna laulukirjoja tai äänitteitä (esim. Laulutuuli, Lasten virret, Jippii-laulut…)

 • Mitä lauluja käyttäisit? Miksi?

 • Mieti tarvittava säestys, soittimet, leikit, apuvälineet, avustajat tms. joka lauluun?

 • Mieti, mihin kohtaan kerho-ohjelmassa sijoittaisit laulut? Miksi?

 • Voisiko musiikkia käyttää jotenkin muuten ohjelmassa? Miten?

 

Tehtävä 5

Tutki valitsemiesi laulujen sanoja.

 • Mitkä ilmaisut tulisi selittää? Mieti, miten selittäisit ne lyhyesti.

 • Mieti, miten laulujen sanomaa voi soveltaa lasten elämään.

 • Mieti, miten laitat laulujen sanat näkyviin.

 • Millaiset kuvat voisivat auttaa laulun sanojen muistamista ja ymmärtämistä?

 

Rukoile, että hengelliset lastenlaulut tulisivat yhä tunnetummiksi ja voisivat palvella lapsityössä.

Siunaa raamattukerhojen ja pyhäkoulujen opettajia erityisesti niissä haasteissa, joita musiikin käyttämiseen liittyy.

Rukoile myös, että Jumala kutsuisi lisää ihmisiä Raamatun opetustyöhön lasten parissa.

 

Raamatunkohdat

Psalmi 37:8

Psalmi 45:1

Psalmi 57:8

Psalmi 60:8

Psalmi 81:2

Psalmi 150

 

Lähteet

Hongisto-Åberg, Marja; Lindeberg-Piiroinen Anne & Leena Mäkinen. 1994. Musiikki varhaiskasvatuksesta. Fazer Musiikki.

Isän kämmenellä opettajan opas. Raamattuopas 7-10 vuotiaille. Osa 2 syksy. 2003. Kirjatoimi.

Linnankivi, Marja; Tenkku, Liisa & Urho, Ellen. 1994. Musiikin didaktiikka. WSOY

 

Kirjallisuutta aiheesta

Hakola, Marika & Koivunen Tommi. 2013. Polku316 Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Päivä Oy.

Raamatun opettaminen lapsille (ROL) –kurssit. Ks. www.lastenmissio.fi