Kiltaraadin vaali pidetään Navigattori2012-leirillä

 Tulosta 
Kantokillan sääntöjen mukaan kiltaraati, joka hoitaa
juoksevia asioita valitaan yhdeksi versojaadiksi eli
kahden versosuurleirin väliseksi ajaksi
" 2. Kiltaraadin muodostavat kiltamestari ja kiltakirjuri, sekä kolme
muuta jäsentä. Kiltaraati valitaan valtakunnallisella versoleirillä
yhdeksi versojaadiksi (noin kolme vuotta) kerrallaan."
 
Navigaattori2012:lla Sauvossa yksi versojaadi tulee täyteen.
Kiltaraadissa ovat olleet valittuina:
- Aake Huurresalo, kiltamestarina
- Lea Hietanen, kiltakirjurina
- Lea Mäki, jäsenenä
- Timo Saarinen, jäsenenä
- Jorma Terävä, jäsenenä
- versosihteeri ulkopuolisena sihteerinä
 
Viimeistään kesäjuhlien aikaan ilmoitetaan tarkka aika ja paikka
Kantokillan viralliselle kokoukselle Navigaattori2012:lla.