Kysymyksiä ja vastauksia…

Luiro17 logo pien

Vastaamme ohessa kahteen kysymykseen yleiseksi hyödyksi ja tiedoksi.

Ruokatilaukset

Koska vaelluksen suunnittelu etenee jo joissain lippukunnissa, selvennetään rahaliikennettä ja ruokatilauksia koskevaa käytäntöä.

Luiro’17-versovaellus järjestetään valtakunnallisena versotapahtumana niin, että taloudellinen riski on SVN ry:llä. Jotta rahaliikenne kulkisi asianmukaisesti veloittaa SVN ry osallistumismaksut ilmoittautumisten mukaan joko ilmoittautuneiden lippukunnilta kerralla (ennakko- ja jälkiosa omina eräpäivinään) tai vaihtoehtoisesti suoraan osallistujilta. Asiasta sovitaan niiden lippukuntien kanssa, joista tulee osallistujia.

Tapahtuman luonteeseen kuuluu kuitenkin kuluihin vaikuttavia toimia osallistujien päässä sillä vaelluksen suunnittelu ja osa hankinnoista tehdään vaellusryhmissä vaellusryhmänjohtajan johdolla. Näitä toimia ovat ruokatarvikkeiden ja joidenkin varusteiden hankinta vastaamaan kunkin ryhmän tarpeita. Tapahtuman johtajat tulevat tukemaan vaellusryhmien johtajia tässä suunnittelussa.

Ruokatarvikkeiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia varten kullekin vaellusvartiolle annetaan budjetti ja malliruokalista, jolla budjetissa on mahdollista pysyä. Vaellusryhmä voi halutessaan muuttaa ruokalistaa mieleisekseen, mutta budjetti pysyy, joten mahdolliset herkkujen aiheuttamat ylitykset pitää ryhmän yhdessä sopia maksettavaksi tai säästää esimerkiksi kuivattamalla itse osa kalliimmista ruoista. Erikoisruokavaliot tullaan huomioimaan budjeteissa – myös ruokien valmistettavuuden kannalta.

Eli kunkin vaellusryhmän on tarvittaessa helppo osallistua ostamalla ruokalistan mukaiset tarveaineet, mutta halukkaat voivat muokata menua sopivampaan suuntaan. Ainesten pakkaaminen jää ryhmän tehtäväksi sillä kunkin ryhmän tulee joka tapauksessa tietää mitä mukana on, kuka niitä kantaa ja mitä milloinkin käytetään.

Tilausbussille vaihtoehtoiset kuljetustavat

Toinen mieliä askarruttanut kysymys on ollut, että entä jos 30 henkilöä ei tulekaan täyteen. Päästäänkö silti lähtemään tilausajobussilla. Vastaus on, 30 henkilö on aikalailla minimi ja kipuraja siihen kuinka paljon kaupallisesti tilattuna tilausajobussi voi maksaa. Osallistujamäärän jäädessä alle 30 henkilön voidaan joko tukeutua joukkoliikenteeseen tai osallistujien henkilöautoihin. Jälkimmäisten osalta on mahdollisuus korvata vain polttoainekustannuksia, joten joukkoliikenne on suositeltavampi kakkossuunnitelma. Jos kuljetusmuoto on jokin muu kuin tilausbussi annamme kaikille osallistujille hoitaa myös itse kuljetuksensa - näin esimerkiksi Etelä-Suomesta voivat halukkaat lentää Ivaloon jos vain aikataulut saadaan muuten täsmäämään.

Kaikkia kiviä ei ole vielä tilausajojenkaan osalta käännetty. Tunnemme useampia ammattipätevyyden omaavia kuljettajia, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita talkootyöstä, mutta edullisen linja-auton saaminen on vielä iso kysymysmerkki.