Opetusrunko Hengellinen vanhemmuus

 Tulosta 

Tommi Koivusen valmistama opetus. Pidetty useissa seurakunnissa.

HENGELLISET ISÄT JA ÄIDIT

Johdanto: Kerro jostain henkilöstä, joka on ollut itsellesi hengellinen kasvattaja.

Jokainen ihminen tarvitsee hengellisen isän tai äidin. Periaate ei ole muuttunut!

Miksi tarvitsemme hengellisiä vanhempia? Kuka on siihen tehtävään sopiva? Mitkä ovat hengellisen vanhemman tehtävät? Käsitellään aihetta kysymys kerrallaan.

1 MIKSI TARVITAAN HENGELLISIÄ VANHEMPIA?

1.1 Uskon syntymiseksi

Room.10:17 Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.

Joh.4:13-14 Jeesus vastasi hänelle: "Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä."

Tarvitsemme ihmisiä, jotka kertovat Jeesuksesta ja pelastuksesta. Seurakunnan palkatut työntekijät eivät yksin voi toteuttaa tätä tehtävää. Heidän tehtävänsä on varustaa jokainen uskova todistamaan Jeesuksesta. Tämä on jokaisen uskovan ihmisen tehtävä. Onhan paljon tehokkaampaa, että koko seurakunta todistaa Jeesuksesta jatkuvasti kaikkialla, kuin että pappi saarnaa yhdessä paikassa kerran viikossa. Tämän takia tarvitaan hengellisiä vanhempia: Jotta ihmiset kuulisivat sanan ja ottaisivat sen vastaan! Ihminen joka ottaa vastaan Jeesuksen syntyy uudesti. Hän on VASTASYNTYNYT ja kaikki tiedämme vastasyntyneiden tarvitsevan paljon apua.

1.2 Uskon säilymiseksi

Vanhempien tehtävä on pitää lapsista huolta. Hengellisten vanhempien tehtävä on pitää hengellisistä lapsista huolta.

Apt.20:28-30 Paavali antaa neuvoja Efeson seurakunnan hengellisille vanhemmille: Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut; huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa.

Uskonelämä on myös hengellistä sotaa. Uusi uskova tarvitsee rinnalleen hengellisen vanhemman tukemaan vaikeiden tilanteiden läpi. Sielunvihollinen yrittää kaikin voimin vetää hänet takaisin maailmaan. Toisaalta myös seurakunnan sisällä voi olla aluksi hämmentävää, kun kaikki on uutta. Lisäksi Paavali varoitti myös susista, joita aika ajoin tulee seurakuntaan, joiden tavoite on saattaa lauma hajalle. Monet asiat uhkaavat uskoa. Hengellistä vanhempaa tarvitaan, jotta usko säilyisi.

1.3 Uskon kasvamiseksi

Vastasyntyneen kasvaminen on luonnollinen asia. Myös uskon on tarkoitus kasvaa. Uskoontulo ei olekaan maali vaan uuden elämän alku (kuten lapsen syntymä). Siitä alkaa kasvu ja uuden oppiminen. Jos ei ala kasvamaan niin alkaa kuihtua. Tähän kasvuun, joka pitää uskoon tulleen pelastettuna, tarvitaan hengellisiä vanhempia.

Jumalan suunnitelma on ollut alusta asti, että sanoma siirtyy perheessä sukupolvesta toiseen vanhempien kasvattaessa lapsensa Jumalan tuntemiseen. Paras hengellinen vanhempi onkin oma äiti ja isä. Heidän roolinsa lapsen ja nuoren uskon kasvamisessa on kaikkein merkityksellisin. Vanhempien, erityisesti isän, tehtävä on opettaa lapsille Jumalasta.

Samoin seurakunnassa vanhempien uskovien tehtävä on siirtää uskonelämän voima ja dynamiikka nuorempaan sukupolveen. Erityisesti silloin, kun lapsen omat vanhemmat eivät ole uskossa, niin uskoon tulleen pitää löytää hengellinen esikuva seurakunnasta. (Joka ei ole kotia vastaan vaan sen puolella! Vastakkainasettelulle ei ole syytä.) Jokaisella on oikeus hengelliseen isään tai äitiin.

Seuraavaksi tulee tehtävä. Jos olet ollut yli 10 vuotta uskossa, nouse seisomaan. Kysymys teille: Onko sinulla ollut hengellinen vanhempi joka on ratkaisevasti vaikuttanut sinun uskossa kasvamiseesi? Jos vastaat kyllä, istu alas. Te, jotka jäivät seisomaan, olette pärjänneet itse. Teiltä kysyisinkin: olisitteko kaivanneet enemmän hengellistä vanhemmuutta, jonkun rinnallenne opastamaan? Olisiko siitä ollut merkittävää hyötyä? (Voitte istua alas)

Hengellisiä vanhempia tarvitaan uskon syntymiseksi, säilymiseksi ja kasvamiseksi. Mutta kenen tehtävä on olla hengellinen vanhempi?

2 KENEN TEHTÄVÄ ON OLLA HENGELLINEN VANHEMPI?

2.1 Hengellisten aikuisten tehtävä

1.Kor.13:11 Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen.

Ihmisen tarkoitus on kasvaa hengelliseen aikuisuuteen. Lapsuuteen kuuluu vastuuttomuus, aikuisuuteen vastuullisuus. Sinun tehtäväsi on kasvaa hengelliseksi aikuiseksi. On epänormaalia jäädä lapsen asteelle.

Rm.15:1-2 Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä.

Vahvojen tulee olla tukena heikommille. Hengellinen vanhemmuus on sitä, että uskossa vahvemmat ovat uskossa heikompien rinnalla.

Hep.6:1-3 Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo.

Missä asiassa meitä kehotetaan menemään eteenpäin? Jumalan tuntemisessa! Jumala tahtoo seurakunnan olevan täynnä hengellisiä aikuisia. Miksi? Jotta olisi paljon huolehtijoita hengellisistä lapsista. Eihän ole mitään hyötyä syntyä, jos ei kukaan ole huolehtimassa uudesta elämästä! Sinun tehtäväsi on kasvaa hengelliseksi aikuiseksi ja olla nuoremmille kasvattaja.

2.2 Synnyttäjän tehtävä

1.Kor.4:14-17 En kirjoita tätä tuottaakseni teille häpeää vaan ojentaakseni teitä kuin rakkaita lapsiani. Vaikka teillä Kristukseen uskovina olisi tuhansia kasvattajia, teillä on vain yksi isä. Minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen Jeesukseen uskoviksi. [Paavali sanoo itseään korintin uskovien hengelliseksi isäksi. Perusteena hänellä on se, että hän on julistanut heille evankeliumin ja näin he ovat tulleet uskoon.] Kehotan teitä siis noudattamaan omaa esimerkkiäni. [Hengellisen isän uskonvaellus on esikuva hengelliselle lapselle] Olen sitä varten lähettänyt luoksenne Timoteuksen, joka on minun hengellinen lapseni, rakas ja uskollinen poikani. Hän palauttaa teidän mieleenne, miten minä Kristuksen omana elän ja mitä minä kaikkialla eri seurakunnissa opetan.

Näin hengelliset sukupolvet kasvavat vastuussa. Paavalin hengellinen lapsi (Timoteus) lähetetään pitämään huolta Paavalin hengellisistä lapsista.

Tämä liittyy sinuun siten, että tehtäväsi on "synnyttää" ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Parempi kai olisi sanoa "toimia kätilönä" sillä Jumalahan synnyttää uudesti.

Meillä on suuri vastuu vastasyntyneistä Jumalan lapsista. Ja samalla tavalla kuin maalliset vanhemmat, mekin saatamme pelätä vanhemmuuden vastuuta: "Entä jos en pysty kantamaan tätä vastuuta? Entä jos en ole riittävän kypsä?" Onko siis parempi olla synnyttämättä? Ei toki! Jumala antaa viisauden ja voiman vanhempana olemiseen. Ei kukaan ole "valmis" isäksi ja äidiksi. Ei myöskään hengelliseksi isäksi ja äidiksi. Mutta vastuuseen kyllä kasvaa, silloin kun lapsi syntyy! Vanhemmuuteen kasvaa!

2.3 Sinun tehtäväsi

Sinun tehtäväsi on kasvaa hengelliseen vanhemmuuteen. Seurakunnan työntekijä voi olla ”opettaja” ja ”paimen” kymmenille nuorille, mutta ei hän pysty olemaan hengellinen äiti tai isä kymmenille. Eikä pastori voi jokaiselle seurakuntalaiselle olla mentori.

Astu rohkeasti esiin! Sinä pystyt siihen! Sinusta on siihen! Ei vanhemmuus ole superuskovaisten hommaa ole. Se kuuluu tavallisille ihmisille, joita Jumala on luvannut auttaa.

3 MITÄ TEHTÄVIÄ HENGELLISELLÄ VANHEMMALLA ON?

Hoitaa ja hoivata

Hes.34:2-6; 13-16 Vertauskuvasta voi löytää monia hoivan ja huolenpidon tehtäviä. Uupuneiden hoivaaminen, sairastuneiden (vaikka sielultaan kipeiden) lääkitseminen, murtuneiden luiden (mielien ja sydämien) sitominen, kadonneiden etsiminen. Uusi uskova saattaa tarvita paljon sylihoitoa. Vanhemman tehtävä on hoivata.

Tukea hengellistä kasvua

Hedelmäpuun taimen ympärille laitetaan tukikepit, jotta se pysyy pystyssä ja kasvaa suoraan. Muutaman vuoden päästä tukia ei enää tarvita ja ne voi ottaa pois. Nuorella puulla on hento runko.

1.Tess.5:14 Kehotamme teitä, veljet: ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä.

Raamattu kehottaa sinua tukemaan heikkoja. Hengellinen lapsi ja nuori tarvitsee tukea kasvaakseen suoraan.

Lapset omaksuvat asiat niiltä jotka ovat hänen lähellään. Suomessakin on liikkeellä hyvin monenlaisia henkisiä ja hengellisiä opettajia. Vilpitönkin uskoon tullut ihminen saattaa ”kasvaa kieroon” väärän opetuksen piirissä. Ole sinä tukena ohjaten terveeseen seurakuntaan ja hyvien hengellisten kirjojen pariin.

Suojella

Vanhemmat suojelevat pieniä lapsia satuttamasta itseään. Teräaseet kuten sakset nostetaan ylös ja takapihan ympärille rakennetaan aita. Nuoria puolestaan halutaan suojella huonolta seuralta ja päihteiltä. Vanhemmat kantavat huolta lapsestaan tahtoen varjella hänet pahasta. Nuorta ei voi enää pitää takapihan aidan takana, joten kasvatus perustuu luottamukseen. Luottamus lapseen lisääntyy ja tätä myöden lapsen vastuukin lisääntyy.

Hengelliset vanhemmat samoin suojelevat hengellistä lasta, jotta hän ei loukkaisi itseään synnin tekemisessä. He opastavat ja ohjaavat hyvän tekemiseen.

He suojelevat lasta myös liian rajuilta totuuksilta. Pienen lapsen ei kuulu katsella uutisista kaikkea maailman kauheutta. Lasta suojellaan heidän ikäkaudelleen sopimattomilta uutisilta, vaikka ne ovatkin totta. Tämä on myös hengellisten vanhempien tehtävä. On asioita joita ei tule opettaa uskossaan lapselle. Vasta hengellinen aikuinen voi käsitellä esim. sellaista asiaa kuin riivaajien ulos ajaminen. Jos siitä opettaa vasta kääntyneelle seuraukset voivat olla vakavat.

Opettaa

Vanhemman tehtävä on opettaa lapsia. Myös sinun tulee opettaa hengellisiä lapsiasi. Jeesus kehotti opettamaan kaiken mitä hän oli opettanut (Mt.28:19-20).

Vastasyntyneelle ei voi sanoa: Tuossa on jääkaappi, alahan syödä. Samoin uudelle uskovallekaan ei voi sanoa: tuossa on Raamattu, ala lukea! Vanhempien tehtävä on auttaa, aluksi syöttää.

Kurittaa

Jos lapsi jää kiinni myymälävarkaudesta, vanhemmat antavat hänelle kohtuullisen rangaistuksen. Samoin Raamattu puhuu hengellisen vanhemman tehtävästä:

Jaakob 5:19-20 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä: joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit.

Jos näemme hengellinen lapsemme menevän pois totuudesta, hänelle pitää puhua asiasta. Rakkautta on tavalla tai toisella puuttua asiaan.

Kasvattaa itsenäisyyteen, vierottaa

Tarkoitus ei ole kuitenkaan ylisuojella tai loputtomasti holhota. Päinvastoin. Tarkoitus on kasvattaa hengellinen lapsi hengelliseksi aikuiseksi, joka pystyy olemaan vastuussa paitsi itsestään myös tulevista hengellisistä sukupolvista.

Kol.1:28-29 Häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikella hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa minussa.

Jokaisen uskovan tavoite on kasvaa täyteen Kristuksen tuntemiseen, täysi-ikäiseen hengellisyyteen. Tehtäväsi on julistaa, neuvoa ja opettaa jokaista ihmistä viisaasti, jotta he kasvaisivat Kristukseen. Sido ihmiset Kristukseen ja opeta heidät seurakuntayhteyteen – älä sido heitä itseesi. Hengelliset lapsetkin ovat vain lainaa. Et voi omistaa heitä, vaan heistä kasvaa aikuisia kristittyjä jotka seisovat lujina Kristuksessa!

Rukoilla

Samoin kuin vanhemmat rukoilevat lastensa puolesta niin hengelliset vanhemmat rukoilevat hengellisten lastensa puolesta. Rukous on tehtävistä tärkein, ja se on mukana näissä jokaisessa.

Ef.6:18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

Vanhemmuus on melkoista vaivannäköä! Mutta on se todella palkitsevaa ja kannattavaa!

Lopetus

Tänään sinut on haastettu. Tehtäväsi on kasvaa hengelliseksi isäksi/äidiksi koska muuten ihmisiä ei tule uskoon, ei pysy uskossa eikä kasva uskossa. Tähän tehtävään kuuluu rukousta, hoivaamista, tukemista, suojelemista, opettamista, vieroittamista, joskus määrätietoista syntiin puuttumistakin.

Tiivistys: Ehkä sanot: ”En pysty tähän! Minusta ei ole tuohon!” Rohkaisen sinua. Ei pysty yksikään äiti tai isä ennen kuin ensimmäinen lapsi syntyy. Vanhemmuuteen kasvaa. Jumala antaa voimaa ja viisautta. Täydellisiä vanhempia ei ole olemassakaan – tärkeintä on rakastaa. Riittämättömyys on ensimmäinen edellytys!

Voimakas lopetus: Rukoillaan: Jumala, puhu minulle jostain ihmisestä, jolle tahdot minun olevan hengellinen isä/äiti.