Polku316 - oppimistavoitteet

 

vapistalo

Polku316 tahtoo kasvattaa lapsia ja nuoria hengelliseen aikuisuuteen.
Oppimistavoitteet ovat yksi kokonaisuus, joka kuvaa uskonelämän osa-alueita. Ne ovat osittain päällekkäisiä – elämä on yksi kokonaisuus jota ei voi lokeroida. Oppimistavoitteiden avulla on helpompi suunnitella ja toteuttaa toimintaa.

Oppimistavoite Perustehtävä Arvo
Jumalan lapsi Tuottaa kunniaa Jumalalle Kokosydämisyys  
Aito ihminen Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen Aitous
Rakastava lähimmäinen Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan Armahtavaisuus
Seurakuntaan sitoutunut Rakentaa seurakuntaa Yhteisöllisyys
Tehtäväänsä toteuttava Levittää evankeliumia Rohkeus
Raamatun tunteva    

 

JUMALAN LAPSI

Uskon perusteet

 • Jumala – kuka hän on? Millainen hän on? Miten hänet voi tuntea?
 • Jumalan lapseus, armo, pyhyys, johdatus...
 • Kolminaisuus, kaste, ehtoollinen

Henkilökohtainen uskonelämän hoito

 • Rukous, ylistys
 • Raamatun käyttö
 • Kasvun välineitä

Elämä Jumalan tahdossa

 • Oikeat valinnat (Raha, Aika, Luonto, Vaikeudet, kiusaukset...)
 • Uskovana maailmassa


Ymmärtää/Tietää: Ymmärtää mitä usko on, mihin se perustuu ja miten uskoa hoidetaan. Ymmärtää Jumalan rakkauden ja voiman. Tietää Jumalan käskyt oikeasta ja väärästä. Ymmärtää vastuun omista valinnoistaan ja niiden seurauksista. Ymmärtää armon, oman vajavaisuutensa sekä sen, että voi aina aloittaa uudestaan.
Osaa: Hoitaa omaa Jumalasuhdettaan. Perustella uskonsa. Tehdä oikeita valintoja.
Tahtoo: Elää kokosydämisesti Jumalan yhteydessä ja kasvaa Jumalan tuntemisessa.

AITO IHMINEN

Identiteetti, itsetunto ja minäkuva

 • Arvostan itseäni
 • Huolehdin itsestäni
 • Turvakasvatus

Lahjat ja kyvyt

 • Luonnolliset
 • Armolahjat

Elämän tarkoitus


Ymmärtää/tietää: ”Olen arvokas. Elämä on lahja.”. Ymmärtää mistä oma identiteetti ja itsetunto muodostuvat. Tietää ja tuntee itsensä ja lahjansa - sekä luonnolliset että yliluonnolliset. Omaa terveen kuvan itsestään. Omaa mielipiteitä ja vakaumuksia joiden takana uskaltaa seistä. Ymmärtää elämän tarkoituksellisuuden.
Osaa: Palvella muita lahjoillaan. Huolehtia itsestään, puolustaa omia mielipiteitään ja vakaumuksiaan.
Tahtoo: Kasvaa ja kehittyä ihmisenä sekä omien lahjojensa ja vahvuuksiensa käytössä. Olla aito ihminen.

TEHTÄVÄÄNSÄ TOTEUTTAVA

Tunnen evankeliumin
Kerron muille Jeesuksesta
Olen mukana lähetystyössä


Ymmärtää/tietää: Mikä on evankeliumi ja miksi sitä pitää levittää? Tehtävänsä kertoa evankeliumia eteenpäin ja tuoda Jumalan valtakuntaa maan päälle.
Osaa: Kertoa Jeesuksesta rohkeasti luontevalla, luovalla, henkilökohtaisella ja ajanmukaisella tavalla. Johtaa muita Jeesuksen luo. Antaa oman panoksensa lähetystehtävän toteuttamiseen lähtijänä tai lähettäjänä.
Tahtoo: Toteuttaa Jumalan antaman lähetystehtävän. Kutsua muitakin Jumalan valtakuntaan. Käyttää lahjojaan Jumalan valtakunnan levittämiseen.
Asenne: Innokkuus evankeliumin levittämiseen.


RAAMATUN TUNTEVA

Mikä Raamattu on?
Mitä Raamatussa on?
Miten käytän Raamattua?
(Luen, seuraan opetusta, tutkin, opettelen ulkoa...)

Ymmärtää/tietää: Raamattu on Jumalan ilmoitus ja siksi totta. Tietää miten Raamattu on syntynyt. Omaa alati syvenevän kokonaiskuvan Raamatusta, sen sisällöstä, aikahistoriasta, kirjallisista tyyleistä, keskeisistä henkilöistä ja niin edelleen. Ymmärtää Raamatun ”suuren kertomuksen” eli  Jumalan pelastussuunnitelman ihmistä varten.
Osaa: Käyttää Raamattua. Osaa liittää asioita suureen kokonaisuuteen.
Tahtoo: Lukea Raamattua säännöllisesti. Tuntea ja soveltaa Raamattua jatkuvasti paremmin.
Asenne: Kunnioittaa ja arvostaa Raamattua.

SEURAKUNTAAN SITOUTUNUT

Mikä seurakunta on? (perhe, Jumalan suunnitelma...)
Mitä seurakunta tekee? (lähetystyö, diakonia, juhlat...)
Oma paikkani seurakunnassa
Opettelen asioita (todistan, rukoilen toisten puolesta, annan omastani...)
Suhde muihin seurakuntiin

Ymmärtää/tietää: Seurakunnan tarkoituksen ja tehtävän. Tuntee seurakunnan erilaiset toimintamuodot ja vastuualueet. Ymmärtää hengellisen vanhemmuuden ja oman vastuunsa.
Osaa: Palvella omilla lahjoillaan seurakunnan keskellä. Pyytää ja antaa apua.
Tahtoo: Olla osana yhteisöä ja sen elämää. Kantaa osaltaan yhteistä vastuuta seurakunnassa.
Asenne: Arvostaa ja rakastaa omaa seurakuntaansa ja kunnioittaa toisia kristillisiä seurakuntia. Tahtoo palvella oman seurakuntansa keskellä.

RAKASTAVA LÄHIMMÄINEN

Palveleva elämänasenne

 • Autan ja palvelen
 • Huomaan muut

Terveet ihmissuhteet

 • Sitoutuminen, seurustelu, avioliitto, perhe
 • Ystävyyssuhteet
 • Suhde vanhempiin, sisaruksiin ja sukuun
 • Anteeksiantaminen


Ymmärtää/tietää: Ymmärtää erilaisia ihmisiä. Ymmärtää ihmissuhteiden ja perheen merkityksen. Vastuunsa yhteisestä hyvästä ja lähimmäisensä hyvinvoinnista.
Osaa: Solmia terveitä ja kestäviä ihmissuhteita. Huomata ja vastata lähimmäisten tarpeisiin.
Tahtoo: Elää Jumalan tahdon mukaisesti ja toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Suhtautuu armahtavaisesti lähimmäiseen.