Perustehtävät

Levittää evankeliumiaUnelmapallo


Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Markus 16:15.

Lasten ja nuorten suurin tarve on kuulla pelastuksen sanoma. Usko Jeesukseen on ainoa pelastuksen tie. Tehtävämme on levittää hyvä sanoma Jumalan valtakunnasta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren elämään ymmärrettävällä tavalla. Elämä Jumalan yhteydessä on merkityksellinen ja yltäkylläinen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kuulla tämä sanoma.

Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan


Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Matteus 22:39

Lapsilla ja nuorilla on hyvin monenlaisia täyttämättömiä tarpeita. Monet ovat haavoittuneita. Tehtävämme on täyttää lasten ja nuorten tarpeita ja rakastaa heitä ehjiksi. Meidän tulee tuoda lähimmäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta lasten ja nuorten elämiin. Tehtävämme on opettaa lapset ja nuoret rakastamaan lähimmäistään.

Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen


Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Matteus 28:19

Lasten ja nuorten tulee kasvaa paitsi aikuisuuteen, myös hengelliseen aikuisuuteen. Tehtävämme on varmistaa, että he sekä oppivat keskeiset asiat kristinuskosta, että kokevat seurakunnan turvalliseksi ja rakkaudelliseksi paikaksi olla. Tätä kasvatustyötä kutsutaan opetuslapseusprosessiksi. Tavoitteena on identiteetiltään vahva, tasapainoinen, Jumalan, itsensä ja tehtävänsä tunteva Jumalan valtakunnan kansalainen.

Rakentaa seurakuntaa


Minä annan teille uuden käskyn: Rakastakaa toisianne! Johannes 13:34

Jeesus antoi käskyn opetuslapsilleen. Tehtävämme Jeesukseen uskovina on rakastaa ja palvella toisiamme. Seurakunta on yhteisö jossa saamme harjoitella tätä. Lasten ja nuorten tulee olla tasavertaisena osana seurakuntaa ja sen toimintaa. Jeesus asetti lapsen keskelle. Lapsi ja nuori ihmisenä on yhtä arvokas kuin aikuinen. Tehtävämme on sekä varustaa lapsia ja nuoria olemaan osallisia seurakuntaelämän rikkaudesta, että luoda tahtotilaa lapsille ja nuorille toimia siellä.

Tuottaa kunniaa Jumalalle


Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi. Matteus 22:37

Lapsen ja nuoren elämän päämäärä on elää läheisessä, rakkaudellisessa suhteessa Jumalan kanssa. Tehtävämme lapsi- ja nuorisotyössä ei liity ensisijaisesti toimintamuotoihin. Kyse on uudenlaisesta elämästä joka saa aikaan rauhaa, ylistystä, iloa ja rakkautta. Tähän elämään tahdomme kutsua lapsia ja nuoria.

Lapsi- ja nuorisotyötä tekevänä yhteisönä meidän tulee kaikessa miellyttää yksin Jumalaa ja etsiä ensisijaisesti hänen valtakuntaansa. Tehtävämme ei ole tuottaa kunniaa tai asemaa itsellemme vaan lähettäjällemme. Monissa asioissa se tarkoittaa vähemmistöön joutumista yleiseen. Tehtävämme on itseämme suurempi: tuoda kunniaa Jumalalle.