Oppimistavoitteet avattuina

alt
Tahdomme  kasvattaa lapsia ja nuoria hengelliseen aikuisuuteen. Oppimistavoitteet ovat yksi kokonaisuus, joka kuvaa uskonelämän osa-alueita. Ne ovat osittain päällekkäisiä – elämä on yksi kokonaisuus jota ei voi lokeroida. Oppimistavoitteiden avulla on helpompi suunnitella ja toteuttaa toimintaa.

JUMALAN LAPSI

alt

3-6-vuotiaat - Jumala rakastaa minua joka tapauksessa.

 • Olen Jumalan rakkauden kohde.
 • Saan iloita Jumalan rakkaudesta.
 • Jumalan tahto on, että minusta pidetään huolta.
 • Saan pahat tekoni anteeksi.

7-9-vuotiaat - Jeesus on kanssani joka päivä.

 • Jumala tuntee minut.
 • Voin luottaa Jumalaan.
 • Jumala puhuu minulle ja minä puhun hänelle. Jumala rakastaa kuulla ääntäni.
 • Jumala on kolmiyhteinen.

10-12-vuotiaat - Jeesus kuoli puolestani.

 • Jumala on pyhä.
 • Voin tulla uskoon.
 • Voin olla varma pelastuksesta.
 • Tahdon ylistää Jumalaa.
 • Voin aloittaa uudestaan.

13-16-vuotiaat - Jumalalla on hyvä tahto elämääni.

 • Rukoilemalla ja Raamattua lukemalla voin olla yhteydessä Jumalaan.
 • Voin valita ja olen vastuussa valinnoistani.
 • Raamatusta löydän vastauksia eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin.

Lapsella on oikeus oppia tuntemaan Jumala henkilökohtaisesti. On kyse Jumalasta ja hä­nen valtakuntansa elämästä. Tahdomme ohjata lapsia läheiseen ja henkilökohtaiseen suh­teeseen Jumalan kanssa ja elämään hänen tahtonsa mukaista elämää. Kyse ei ole tiedon siirtämisestä vaan siitä, että lapsi pääsee osalliseksi Jumalan valtakunnan todellisuudesta.
Aikuisella on ratkaiseva lapsen Jumalakuvan muodostumisessa. Aikuisen tehtävä on elää Jumalan rakkaus lapselle todeksi.
Lapsella on oikeus pysyviin turvallisiin aikuisiin. Aikuisen ja lapsen välille syntyvä hengellisen vanhemmuuden suhde (pedagoginen suhde) on välttämätön oppimisen ja opetuslapseuden kannalta.

Paikka vuosikierrossa: Syksyn ensimmäinen. (Elokuun puolivälistä syyskuun loppuun.)

AITO IHMINEN

alt

3-6-vuotiaat - Olen Jumalan luoma.

 • Olen arvokas, olen ihana.
 • Olen tyttö, olen poika.
 • Minua ei saa loukata tai vahingoittaa.

7-9-vuotiaat - Minä saan olla minä.

 • Ihmiset ovat erilaisia ja erilaisuus on rikkaus.
 • Minä saan olla minä.
 • Voin olla kaveri tytöille ja pojille.
 • Valitsen hyviä esikuvia.

10-12-vuotiaat - Minä olen ihmeellisesti tehty!

 • Minusta kasvaa nainen. Minusta kasvaa mies.
 • Jokainen on yhtä arvokas (esim. sukupuoli, kansallisuus, uskonto, älykkyys).
 • Minulla on lahjoja. Minulla on kykyjä.
 • Minun ei tarvitse osata kaikkea.
 • Olen hyvä esikuva toisille.
 • Tiedän omat rajani.

13-16-vuotiaat - Saan olla oma itseni.

 • Elämä on lahja.
 • Olen hyvä tyyppi naisena. Olen hyvä tyyppi miehenä.
 • Tiedän seurusteluni rajat ja pidän ne.
 • Kunnioitan Jumalaa seksuaalisilla valinnoillani.
 • Juuri minulla on paikka Jumalan suunnitelmissa.
 • Tahdon pitää huolta itsestäni.
 • Tahdon olla hyvä roolimalli.

Lapsella on oikeus olla oma itsensä ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa Jumalan suunnitel­massa. Aikuisen tehtävä ei ole puristaa lasta muottiin vaan vapauttaa hänet olemaan oma itsensä, löytämään minuutensa ja vahvistumaan identiteetissään. Itsessään varma ja levollinen lapsi pystyy ottamaan huomioon muut ja huolehtia myös itsestään ja omista rajoistaan.

Paikka vuosikierrossa: Syksyn toinen. (Lokakuun alusta marraskuun puoliväliin.)

TEHTÄVÄÄNSÄ TOTEUTTAVA

alt

3-6-vuotiaat - Minäkin voin.

 • Olen Jumalan käytössä.
 • Kerron Jeesuksesta toisille.
 • Tutustun Jeesuksen lähetyskäskyyn.
 • Tutustun seurakunnan lähetteihin.
 • Pidän hyvää huolta luonnosta ja ympäristöstä.

7-9-vuotiaat - Olen mukana Taivaan Isän hommissa.

 • Pyydän kavereitani mukaan seurakuntaan.
 • Pidän huolta eläimistä.

10-12-vuotiaat - Annan valoni loistaa.

 • Tiedän mihin uskon.
 • Uskallan elää uskoani todeksi.
 • Suojelen luontoa.

13-16-vuotiaat - Osaan kertoa Jeesuksesta

 • Osaan kertoa luontevasti Jeesuksesta toisille.
 • Tutustun lähetystyöhön.
 • Pohdin mitä lähetyskäsky tarkoittaa.
 • Pidän Jumalan luomistyötä arvokkaana.
 • Tahdon elää säästäen luontoa ja luonnonvaroja.

Jo lapsella on etuoikeus olla levittämässä evankeliumia. Usein he ovat parhaita evankelis­toja. Jo pienille voi kertoa innostavia tarinoita siitä, mitä on olla Jumalan käytössä. Miten voi olla hyvän sanoman viejä kotona, lähetyskentillä ja eri kulttuureissa. Tämäkin opitaan parhaiten tekemällä.
Oppimistavoitteeseen liittyy myös tehtävämme suhteessa luomistyöhön. Lapsi tulee ohjata ihastelemaan ja huolehtimaan yhteisestä luonnosta ja ympäristöstä.

Paikka vuosikierrossa: Syksyn kolmas. (Marraskuun puolivälistä jouluun.)

RAAMATUN TUNTEVA

alt

3-6-vuotiaat - Jeesus haluaa olla ystäväni.

 • Tutustun Raamatun suureen tarinaan.
 • Tutustun Raamatun henkilöihin.

7-9-vuotiaat - Voin luottaa Raamatun Jumalaan.

 • Tunnen Raamatun kirjoja.
 • Löydän Raamatunpaikkoja.
 • Opettelen ulkoa muistolauseita.
 • Tiedän että Jeesus tulee takaisin.

10-12-vuotiaat - Tutustun Raamatun kokonaisuuteen.

 • Tutustun erilaisiin teksteihin Raamatussa (runot, laki, historia, kirjeet, profeetat...)
 • Ymmärrän, että Raamattu liittyy elämääni.
 • Jumala puhuu minulle tänään Sanansa kautta.

13-16-vuotiaat - Tutkin Raamattua.

 • Luen itse Raamattua.
 • Tunnen oman uskoni perusteet.
 • Etsin Jumalan tahtoa elämääni.
 • Tutustun Raamatunluvun apuvälineisiin.
 • Tutustun Raamatun ajan elämään.

Lapsella on oikeus saada jatkuvasti tarkentuva kokonaiskuva Raamatusta ja erityisesti sen suuresta kertomuksesta – pelastushistoriasta.  (Luominen – lankeemus – rangaistus – so­vitus – elämä Jumalan tahdossa – tarina jatkuu...) Aikajanat, kartat ja muut apuvälineet ovat välttämättömiä jottei lapsi opi vain irrallisia kertomuksia vaan hänelle rakentuu koko­naisuus Jumalan ilmoituksesta (Konstruktivistinen oppiminen). Myös Raamatun historia ja kulttuurihistoria avaavat lapselle uusia näköaloja. Lapsi tulee ohjata lukemaan omaa Raa­mattuansa jo pienenä esimerkiksi lukuohjelmien ja oppaiden avulla.

Paikka vuosikierrossa: Kevään ensimmäinen. (Tammikuun alusta helmikuun puoliväliin.)

SEURAKUNTAAN SITOUTUNUT

alt

3-6-vuotiaat - Seurakunta on meidän yhteinen juttumme.

 • Saan tulla kirkkoon.
 • Seurakunnassa on ystäviä ja tekemistä.
 • Osallistun seurakunnan elämään.

7-9-vuotiaat - Saan toimia seurakunnassa.

 • Seurakunnassa on minulle monenlaista toimintaa.
 • Minulla voi olla tehtäviä (tervetulotoivotus, Raamatunluku)

10-12-vuotiaat - Saamme näkyä ja kuulua kirkossa.

 • Minulla on uskovia kavereita, joiden kanssa voin tehdä muutakin kuin olla seurakun­nassa.
 • Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä toimintaa seurakunnassa.
 • Ehtoollinen on minuakin varten.
 • Kunnioitan muita seurakuntia.

13-16-vuotiaat - Minulla on tehtävä.

 • Lahjani ja armolahjani ovat käytössä.
 • Minulla on palvelutehtävä seurakunnassa.
 • Minun seurakuntani.
 • Tahdon kantaa vastuuta nuoremmista.
 • Liitynkö seurakunnan jäseneksi?
 • Otanko kasteen?

Jeesus asetti lapsen keskelle. Lapsen paikka on keskellä seurakunnan elämää. Kaikissa ikävaiheissa on huolehdittava, että lapsi saa olla seurakunnan toiminnassa sekä osallistu­jana että omalla paikallaan toteuttajana. Lapsella on oikeus olla mukana seurakuntaper­heessä aktiivisena, tasevertaisena toimijana.
Aikuisen tehtävä on varmistaa, että uusi sukupolvi saa tilaa, huomiota ja tehtäviä yhteises­sä kodissa.
Aikuisen tehtävä on tukea kaikin tavoin pysyvien oppimisryhmien eli ystäväporukoiden syntymistä. Lapsella on oikeus pysyvään ystäväverkostoon seurakunnassa.

Paikka vuosikierrossa: Kevään toinen. (Helmikuun puolivälistä maaliskuun loppuun/huhtikuun puoliväliin pääsiäisestä riippuen.)

RAKASTAVA LÄHIMMÄINEN

alt

3-6-vuotiaat - Tahdon tehdä oikein.

 • Kuuntelen omaatuntoani.
 • Olen hyväksytty ja hyväksyn toiset.
 • Kiitän Jumalaa perheestäni, suvustani ja ystävistäni.
 • En saa tehdä toisille pahaa, eivätkä muut saa tehdä minulle pahaa.
 • Olen saanut anteeksi, annan anteeksi.

7-9-vuotiaat - Kohtelen toisia niin kuin tahtoisin toisten kohtelevan mi­nua.

 • Kunnioitan toista ihmistä.
 • En voi puhua miten tahansa, käyttäydyn hyvin.
 • Noudatan ohjeita.
 • Tahdon tehdä parhaani.
 • Olen reilu toisia kohtaan.

10-12-vuotiaat - Yhdessä saamme ihmeitä aikaan.

 • Mennään ja tehdään jotain hyvää yhdessä.
 • Pyrin oikeudenmukaisuuteen vaikka elämä välillä on epäoikeudenmukaista.
 • Haluan armahtaa, en kostaa.

13-16-vuotiaat - Osoitan Jumalan rakkautta toisille.

 • Autan ja palvelen.
 • Otan toiset huomioon.
 • Puutun epäoikeudenmukaisuuksiin.
 • Annan anteeksi
 • Haluan toimia epäitsekkäästi, yhteiseksi hyväksi.
 • Elän ja toimin vastuullisesti (kuluttaminen, kierrättäminen)

Aikuisen rooli on ohjata uusi sukupolvi epäitsekkääseen, toiset huomioivaan elämänta­paan.  Kaikessa tulee olla mukana lapsilähtöisyys. Aikuiset eivät suunnittele valmiita pro­jekteja vaan yhdessä pohditaan ja toteutetaan hyviä tekoja. Kasvun myötä lapsi ohjataan laajempien teemojen, kuten maailman oikeudenmukaisuu­den ja vastuullisen kuluttamisen piiriin.

Paikka vuosikierrossa: Kevään kolmas. (Huhtikuun alusta/puolivälistä toukokuun loppuun.)