Versojen eettiset ohjeet

versologo-musta-pieniLokakuun lopussa 2011 asetettiin työryhmä laatimaan Versojen eettisiä ohjeita. Ryhmän tuotos käsiteltiin Versokäräjillä 25.3.2012 Laukaassa Hiljaisten Päivien yhteydessä. Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n johtokunta vahvisti ne kokouksessaan 28.4.2012 . Johtokunta päätti 25.8.2012 jatkaa työtä, että samaisista ohjeista tulee ohjeistus kaikille SVN:n työssä mukanaoleville vastuuhenkilöille ja kehotti Versoja ottamaan käyttöön eettiset ohjeensa.

Ohjeisto kertoo arvopohjasta, joka on keskeinen versopartion vastuutehtävissä oleville ja johon vastuutehtävään haluava sitoutuu. Kooste kertoo, kuinka sitoutumisen arvoihin oletetaan näky­vän versojohtajan toiminnassa.

Tämä annetaan etukäteen tiedoksi kaikille, joita ehdotetaan tai jotka ilmoittavat olevansa käytettävissä eritasoisiin luottamustehtäviin niin versolippukunnissa kuin valtakunnallisessa versopartiotyössä.

Versopartiotoiminta on kristillistä toimintaa ja niinpä versopartiojohtajat
1) kunnioittavat Jumalan sanaa
2) ovat lasten ja nuorten esikuvia
3) ilmoittavat havaitessaan lapsiin tai nuoriin kohdistuvaa rajoja rikkovaa käytöstä
4) miettivät suhdettaan alkoholiin ja päihteisiin
5) käytävät varojaan parhaan kykynsä ja terveen järjen mukaisesti
6) sanoutuvat irti takana puhumisesta ja karkeasta kielenkäytöstä
7) korostavat avioliittoa Jumalan hyvänä säätämyksenä yhteiselämälle
8) ottavat huomioon toiset ihmiset niin, että kaikki voivat hyvin
9) tiedostavat sen, miten TV, pelit, sosiaalinen media ja internet vaikuttavat ihmisiin
10) toivovat näkevänsä elävää uskoa Jumalaan lasten ja nuorten keskuudessa
11) haluavat ohjata lapset ja nuoret Kristuksen ja seurakunnan yhteyteen