Polun perustuksia: Yhteinen unelma

Tuomarien kirjassa on eräs kohta, joka puhuttelee minua aina uudelleen. Kirja kertoo ajasta kun Israel on päässyt Joosuan johdolla luvattuun maahan. Maan valloitus on käynnissä ja kansa on yhdessä sitoutunut palvelemaan Jumalaa. Jumala oli monesti käskenyt isiä ja äitejä kertomaan omille lapsilleen hänen suurista teoistaan. Jumala tahtoi että tulevat sukupolvet kuulisivat siitä miten hän oli vapauttanut oman kansansa orjuudesta. 

 

 

Ilmeisesti näin ei käynyt, sillä Tuomarien kirjassa sanotaan:
Herran palvelija Joosua, Nunin poika, kuoli sadankymmenen vuoden ikäisenä, ja hänet haudattiin omalle maalleen Timnat-Heresiin, joka on Efraimin vuoristossa, Gaasinvuoren pohjoispuolella. Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat palvella baaleja. He hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli tuonut heidät pois Egyptistä, ja kääntyivät kumartamaan muita jumalia, joita heidän ympärillään asuvat kansat palvoivat. Näin he herättivät Herran vihan.” Tuomarien kirja 2:8-12

Yksi sukupolvi palvelielävää Jumalaa. Seuraava sukupolvi ei sitä tehnyt. Jostain syystä viesti Jumalan hyvyydestä ei siirtynyt tuleviin polviin.

Jos näin on käynyt ennen, niin voi käydä nykyäänkin. Jokaisella sukupolvella on vastuu kertoa seuraavalle sukupolvelle Jumalasta – hänen teoistaan, hyvyydestään ja voimastaan. Uudella sukupolvella on oikeus oppia tuntemaan Jumala henkilökohtaisesti.

Kannan sydämessäni unelmaa Uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta. Toivon, että se olisi kaikkien vapaakirkollisten yhteinen unelma. Unelma siitä, että lapset ja nuoret kuulevat Jeesuksesta ja solmivat henkilökohtaisen suhteen hänen kanssaan. Unelma siitä, että he kohtaavat kodissa ja seurakunnassa rakkautta, lämpöä ja hyväksyntää. Että heidät otetaan mukaan seurakunnan elämään ja ihmisten sydämiin. Että he voivat kasvaa juuri sellaisiksi persooniksi kuin Jumala on heidät tarkoittanut. Unelma kokosydämisesti Jumalaa rakastavasta sukupolvesta joka voi muuttaa ympäristöään yksi pieni valinta kerrallaan.

Sinä voit olla osa tämän unelman toteutumista. Voit rakastaa lapsia ja nuoria ja rukoilla heidän puolestaan. Voit siunata heitä, jotka tekevät lapsi- ja nuorisotyötä. Voit kertoa jollekin lapselle tai nuorelle Jeesuksesta. Voit olla jollekin hengellinen isä tai äiti. Anna Jumalan vaikuttaa sydämessäsi ja löydät varmasti oman paikkasi tässä tehtävässä.