Arvot ja perustehtävät

Arvomme

Aitous

Unelmoimme seurakunnasta, jossa lapsi saa olla lapsi ja nuori saa olla nuori. Jossa jokainen ihminen on tärkeä, arvokas ja ainutlaatuinen. Jossa lapsi ja nuori saa kasvaa koko potentiaaliinsa palvelemaan Jumalaa omalla ainutlaatuisella tavallaan ja lahjoillaan Jumalan antaman kutsumuksen mukaan.

Seurakunnasta, jossa kenenkään ei tarvitse esittää mitään roolia tai pyhempää kuin on. Jossa on minimoitu hengellinen salakieli ja kirjoittamattomat säännöt. Seurakunnasta täynnä aitoa Jumalan toimintaa. Jossa Pyhä Henki saa hallita ja jossa Jumalan läsnäoloa janotaan ja etsitään – mutta ei näytellä.

Rohkeus

Unelmoimme seurakunnasta, joka tahtoo jokaisen ihmisen kuulevan hyvän sanoman Jeesuksesta itselleen ymmärrettävällä tavalla.Jossa luovuus ja pioneerihenkisyys kukoistavat. Joka ei pelkää haastaa itseään uusien ajatusten ja tapojen avulla.
Seurakunnasta, joka on valmis voittamaan pelkonsa ja viemään evankeliumia tähän maailmaan rohkeasti ja luovasti. Joka etsii uusia työmuotoja ja rohkaisee luomaan uutta.

Yhteisöllisyys

Unelmoimme seurakunnasta, jossa lapsia ja nuoria ja heidän mielipiteitään kuunnellaan ja kunnioitetaan. Jossa opitaan yhdessä ja tehdään matkaa perheinä ja yhteisönä kohti Jumalan tuntemista. Jossa lapset ja nuoret pääsevät olemaan mukana ja osallisia rakentamassa seurakunnasta yhteistä kotia.
Seurakunnasta, jossa suuret asiat eivät tapahdu vahvojen yksilöiden vaan tiimityön kautta. Seurakunnasta, joka on rakentamassa paikallista yhteiskuntaa ja verkottumassa sekä paikallisesti että laajempiin yhteyksiin. Seurakunnasta, joka kunnioittaa muita seurakuntia ja yhteiskunnallisia toimijoita ja haluaa vaikuttaa laajasti paikkakuntansa hyväksi.

Armahtavaisuus

Unelmoimme seurakunnasta, joka osoittaa Jeesuksen mielenlaatua köyhiä, sorrettuja ja alaspainettuja kohtaan. Jonka yhteyteen saa tulla todella sellaisena kuin on. Joka aktiivisesti tekee hyvää ja auttaa tarpeessa olevia. Joka aidosti ja aktiivisesti kantaa huolta ja näkee vaivaa kärsivien tähden.

Kokosydämisyys

Unelmoimme seurakunnasta, joka on täysin sitoutunut Raamattuun Jumalan sanana ja henkilökohtaiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Joka elää Pyhän Hengen voimassa. Joka uskoo rukoukseen ja etsii Jumalaa koko sydämestään, ajatuksistaan ja tunteistaan. Joka antautuu aina uudelleen kuulemaan Jumalan ääntä. Jossa rohkaistaan jatkuvasti henkilökohtaiseen läheiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Joka on valmis kulkemaan vastavirtaan ja sitoutunut Jumalan tahtoon myös joutuessaan mielipiteidensä takia vähemmistöön. Seurakunnasta, joka on valmis näkemään vaivaa ja tekemään työtä Jumalan valtakunnan tähden. Seurakunnasta, joka sekä yhteisönä että yksilöinä tahtoo kaikessa heijastaa Jumalan kunniaa.

Perustehtävämme

Levittää evankeliumia

Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Markus 16:15.

Elämä Jumalan yhteydessä on merkityksellinen ja yltäkylläinen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kuulla tämä sanoma. Tehtävämme on levittää hyvä sanoma Jumalan valtakunnasta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren elämään ymmärrettävällä tavalla.

Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Matteus 22:39

Tehtävämme on täyttää lasten ja nuorten tarpeita tuoden lähimmäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta heidän elämiinsä. Tehtävämme on opettaa lapset ja nuoret rakastamaan lähimmäistään.

Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen

Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Matteus 28:19

Lasten ja nuorten tulee kasvaa paitsi aikuisuuteen, myös hengelliseen aikuisuuteen. Tehtävämme on varmistaa, että he sekä oppivat keskeiset asiat kristinuskosta, että kokevat seurakunnan turvalliseksi ja rakkaudelliseksi paikaksi olla. Tavoitteena on identiteetiltään vahva, tasapainoinen, Jumalan, itsensä ja tehtävänsä tunteva Jumalan valtakunnan kansalainen.

Rakentaa seurakuntaa

Minä annan teille uuden käskyn: Rakastakaa toisianne! Johannes 13:34

Jeesukseen uskovina tehtävämme on rakastaa ja palvella toisiamme. Seurakunta on yhteisö jossa saamme harjoitella tätä. Tehtävämme on sekä varustaa lapsia ja nuoria olemaan osallisia seurakuntaelämän rikkaudesta, että luoda tahtotilaa lapsille ja nuorille toimia siellä.

Tuottaa kunniaa Jumalalle

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi. Matteus 22:37

Lapsen ja nuoren elämän päämäärä on elää läheisessä, rakkaudellisessa suhteessa Jumalan kanssa, suhteessa, joka saa aikaan rauhaa, ylistystä, iloa ja rakkautta. Tähän elämään tahdomme kutsua lapsia ja nuoria.