Polku316

Kristillisen kasvatuksen ohjelma

Toteutamme Jumalan antamaa tehtävää kertoa uudelle sukupolvelle evankeliumi

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa
heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa.

Matteus 28:19-20

Me emme salaa niitä lapsiltamme
vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta,
Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.

Psalmi 78:4

Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.
Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä,
olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

5.Mooses 6:6-7

Tehtävän toteuttavat yhdessä seurakunta ja perheet

 • Seurakunnan tehtävä on olla valo – osoittaa maailmalle millainen Jumala on
 • Perheen tehtävä on olla syli – rakastava yhteisö jossa on turvallista kasvaa

Yhdessä sovitut oppimistavoitteet ohjaavat kasvatusta

Polku316-oppimistavoitteet kuvataan kasvun talona.

Jokainen oppimistavoite on kerran vuodessa teemana

 • Esimerkiksi kolme syksyllä ja kolme keväällä
 • Valmiita opetuksia 7-9 vuotiaille materiaalipankissa

Seurakunnan kaikki työmuodot samassa rytmissä

Toiminta suunnitellaan yhdessä

 • Työmuotojen johtajat kokoontuvat säännöllisesti yhteen suunnittelemaan ja seuraamaan kasvatuspolkua
 • Erityinen huomio kiinnitetään nivelvaiheisiin eli ikäkaudesta toiseen siirtymiseen
 • Vanhemmat ikäkaudet tukevat nuorempia

Seurakunnan työmuodoista syntyy ehjä polku

 • Lapsen on voitava varttuessaan siirtyä luontevasti työmuodosta toiseen
 • Lapsi oppii jatkuvasti vastuullisuutta nuoremmistaan

Oppiminen tapahtuu monipuolisesti ja ikäkaudelle sopivasti

 • Luovuus
 • Itse tekeminen
 • Yhteisöllisyys
 • Kuunteleminen
 • Elämykset
Lisätietoa oppimisesta eri ikäkausina

Yhdessä olemme enemmän!

 • Seurakunnan työmuodot tukevat toisiaan
 • Seurakunta ja perhe tekevät yhteistyötä
Ohjelma on avattu tarkemmin kirjassa Polku316 – Uusi Jumalaa rakastava sukupolvi